Påmelding til NM Bane pistol 2018

Påmelding

Påmelding individuelt skjer via MinIdrett og åpner 1. mai og stenger 1.august
Påmelding av lag via skjema her

Betaling

Startkontingent Junior: 350 pr øvelse og deltager, late entry fee 500 pr øvelse og deltager
Startkontingent Senior: 400 pr øvelse og deltager, late entry fee 600 pr øvelse og deltager
Startkontingent Lag: 500 pr lag (gjelder både junior og senior)

Individuell startkontingent innbetales via MinIdrett samtidig med bindende påmelding. Startkontingent refunderes kun ved legeerklæring.

Starkontingent for lag innbetales via bankkonto: 3201.27.76178 og må merkes med klubbens navn og hvilke lag det gjelder. Innbetaling må være registret før øvelsen starter.