Klubbesøk i april

Vår klubbutvikler Wenche Horten er stadig på farten og har i april besøkt hele fire klubber, Hadeland Sportsskyttere, Alta Jeger- og Fiskerforening, Kvalsund IL – Skyting og Nordkapp Pistolklubb.

Hadeland sportsskyttere:

Hadeland sportsskyttere har innendørsbane i kjelleren på Gran Rådhus, et fint lokale som de deler med skytterlaget.

– Det er godt å se at det går fint med samarbeidet mellom NSF og DFS, forteller Wenche Horten.

Klubben har mange medlemmer, men er på utkikk etter flere resurspersoner så en kan fordele oppgaver utover så det ikke blir så mye jobb på noen få.

– Slik er det jo i mange klubber. Man må ikke være redd for å be om hjelp har jeg erfart. Idretten drives jo av frivillige og det er viktig at «alle» tar i et tak slik at ikke alt faller på noen få personer, sier Horten.

På tiltaksplanen ble det satt opp som første tiltak å gjøre mer for å beholde eksisterende og nye medlemmer. Tiltaket ble temakvelder. Dette vil skje en dag i uka. Der kan en rullere på program en skal skyte, pussekveld, en kveld om lading, tilbakemeldinger, kyndig veiledning. Klubben har 4 dommere. Og nå ønsker de å utdanne trenere som enda et tiltak.

– Så nå håper jeg at flere i Oppland melder sin interesse for trenerkurs. Sist men ikke minst så skal de innføre fadderordning til å ta mer vare på nye medlemmer. Dette blir spennende å følge fremover, forteller Wenche.

Alta Jeger- og Fiskerforening:

– Endelig fikk jeg tatt turen til Finnmark igjen. Første gang jeg var her var 22. november i 2015 da jeg hadde mitt første klubbesøk med Vidar Bjørkli. Dette første møtet holdt vi i Kirkenes. Medlemmer fra Tana Nesseby og Vardø kom til Kirkenes. Jeg syntes det var så utrolig spennende. Det er svært viktig at forbundet viser seg ute i klubbene og knytter kontakt med dem og få høre hva de ønsker og tenker, poengterer klubbutvikler Wenche Horten.

Denne gangen var hun så heldig å få komme på besøk til Alta Jeger og Fisk sportsskytterforening.

– Jeg må si jeg fikk hakeslepp da jeg fikk se hvor fint klubbhus denne klubben har fått. Jeg ble møtt av blide medlemmer, kaffelukt og fyr i peisen, forteller Wenche.

Selve bygget er kjøpt av Latlaft i Latvia. Tømrere kom og satte opp huset etter at klubben hadde gjort grunnarbeide. Det er blitt satt inn vinduer og og til og med torvtak. På dugnad ble det satt opp kjøkken og inventar. Budsjettet var på totalt 4.6 millioner. Her gjorde klubben noe smart. For å finansiere deler av bygget så solgte de ulike tømmerstokk i bygget for kr 10.000 per stykk. I enden av stokken er det satt et skilt med navn på sponsor av stokken. De har bygget dette med mulighet for utleie slik at klubben kan få inntekter av det. Klubben bygde også eget lagerbygg på dugnad.

–Klubben er nå gjeldfri og de har jammen gjort en fantastisk jobb, utbryter Wenche.

Klubben har 650 medlemmer, men Norges Skytterforbund er imidlertid kun en undergruppe med ca. 20 skyttere. Dette ønsker klubben å gjøre noe med så det første som ble satt opp på tiltaksplan var rekruttering. De skal danne en egen skyttergruppe som skal jobbe med rekruttering. De skal blant annet sende e-post med info til de som har tatt jegerprøve, sende info til skoler og lage en nybegynnerbane for å ufarliggjøre skytingen. De skal også lage en fadderordning der nye medlemmer blir tatt vare på av de mer erfarende. Klubben ønsker også å utdanne trenere og de vil benytte seg av trenerpoolen. Ønsket er også å få bedre samhold og samarbeide for det sosiale i klubbene i Finnmark. Klubben arrangerer også 25 stevner årlig.

Kvalsund IL – Skyting

– Klubb nummer to som skulle besøkes på min reise i nord var Kvalsund IL , skytegruppa. Her møtte jeg syv morsomme og livlige karer. Vi hadde noen veldig trivelige timer sammen der latteren satt løst. Ekte gode nordnorske vitser fikk jeg ta del i. Men, fra spøk til alvor. Klubben her har også en stor utfordring og det er rekruttering. Her trengs det flere kvinnfolk som de selv sa. Og ungdommer. Hva kan en gjøre for å vekke interessen? Her skal klubben blant annet lage infoskriv til skolen samt henge opp plakater så folk er oppmerksomme på at skyting er et tilbud i denne bygda med 1000 innbyggere. I tillegg skal en fadderordning også innføres, forklarer klubbutvikleren.

Klubben har innendørsbane i Kvalsund-Hallen som blir delt med skytterlaget. Flere av medlemmene er med i både NSF og DFS. Dessverre så har ikke klubben fri tilgang til banen. Én dag er til NSF og én til DFS.

– Jeg håper det kan ordne seg slik at banen kan brukes mer da den allikevel står tom de andre dagene, sier Horten.

En utendørsbane står høyt på ønskelista til klubben, så det skal det jobbes med fremover.

– I tillegg ønsker de seg et et samarbeid med andre klubber og flere av klubbens medlemmer ønsker å ta trenerkurs. Dette blir spennende å følge med på fremover og jeg gleder meg til å følge opp klubben, sier Wenche.

Nordkapp Pistolklubb

– Så tok jeg turen videre til Nordkapp Pistolklubb som ligger i Norges nordligste by Honningsvåg. En vakker by i nord, sier klubbutvikler Horten.

Nordkapp PK startet opp igjen i 2016. Det har vært en god økning av medlemmer så behovet for en pistolklubb her var stor.

– På klubbutviklingsmøtet møtte jeg åtte trivelige skyttere. De har en fin innendørsbane i Honningsvåg sentrum som de deler med DFS. De har også tilgang til utendørsbane sammen med DFS. Men her er det en del som må gjøres. Så på tiltaksplanen ble det satt opp at klubben skal ha en byggekomite med en som skal ha ansvaret og fordele oppgaver. Det er viktig at flere hjelper til. Vi tenker også at klubber kan hjelpe hverandre med ideer slik at en ikke behøver å «finne opp kruttet på nytt», forklarer vår klubbutvikler.

Klubbens medlemmer hadde ikke hørt om Trenerpoolen, men dette er noe klubben vil benytte seg av. Trenerkurs er også noe som flere skyttere ønsker å ta. Og det ønsker de å ta sammen med Kvalsund og en av klubbens medlemmer skal ta dommerkurs nå.

– Jeg syntes det er gøy at de tre klubbene jeg har besøkt på turen nordover ønsker å ta trenerkurs, bemerker Horten.

Kvalsund PK ønsker også å ha stevner og arrangement og det vil komme da klubben får utendørsbane, dommere og trenere.

Det blir gøy å reise nordover igjen om noen måneder og se hvordan det går med disse klubbene, avslutter Wenche Horten.

Ønsker din klubb å få besøk av klubbutvikleren?

Ta kontakt med Wenche Horten på whorten @ gmail.com. Under et klubbesøk vil dere få mange nyttige tips og verktøy for klubbdrift, og hjelp til planlegging av de tiltakene klubben ønsker å gjennomføre.