Dommere og dommerinstruktører samlet på Gardermoen

Når dommerinstruktører og internasjonale dommere fra hele landet samles, så snakkes det regelverk!
Tekst og foto: Andrew Walls

Årets dommersamling ble arrangert på Thon Hotell Gardermoen 5. og 6. mai. Både dommerinstruktører og internasjonale dommere deltok på samlingen, der man diskuterte både de nyeste endringene og tolkning av disse, samt kommende endringer av regelverk – både nasjonalt og internasjonalt.

Fordypning
Saken som fikk mest oppmerksomhet var en diskusjon om hvorvidt det vil være nyttig med et kurs der skyttere kan fordype seg i regelverket. Det er mange som tar dommerkurs som aldri praktiserer, og for disse vil et slikt kurs kunne erstatte dommerkurset. Et regelkurs vil kunne også være et første trinn i dommerutdanningen, og dermed korte ned tiden som brukes på temaet under dommerkurset.

E-læring
E-læring ble også diskutert: Kan det brukes for å korte ned dommerkurset? Kan det benyttes for å informere dommere når det kommer nye regler? Og, kan e-læring erstatte de tradisjonelle dommersamlingene hvert fjerde år?
Samlingen var en suksess, og networking i kaffepausene var nesten like viktig som de formelle diskusjonene. Vi se frem til å iverksette informasjonen vi har mottatt.

Deltagerne i årets dommersamling.