– Vi må stå samlet mot doping

Antidoping Norge arrangerte forrige uke en større konferanse om betydningen av en ren idrett, et tema som alltid er høyaktuelt – også i skytesporten.

Konferansen så på flere områder av antidopingarbeidet, men et tema som gjennomsyret konferansen var den dystre trenden om økt doping i internasjonal idrett og den siste tidens dopingskandaler:

– Vi ser tendenser til økt korrupsjon i sporten internasjonalt, det er mange penger og ressurser i spill og tilsynelatende liten interesse for å endre denne ukulturen. Noen idrettsutøvere ser det svært vanskelig å snakke åpent om doping, da det er mot laget og og i noen tilfeller nasjonens interesser. De frykter derfor represalier hvis de avslører doping, fortalte tidligere olympisk mester og grunnlegger av den ideelle organisasjonen FairSport, Johan Olav Koss.

– Idretten står i fare for å bli ødelagt av mye penger og korrupsjon. Doping er demotiverende og ødelegger åpen og rettferdig idrett. Idrett kan gi så mye glede for alle, vi bør ikke gi opp kampen mot doping, fulgte styremedlem i World Forum for Ethics in Business, Jo Leinen opp med.

Daglig leder Anders Solheim og USADA-sjef Travis Tygart signerte mandag en samarbeidsavtale. Bak fra venstre: Fungerende styreleder Vebjørn Rodal, idrettspresident Tom Tvedt, statsminister Erna Solberg, USAs ambassadør til Norge, Kenneth Braithwaite, og visepresident i WADA, Linda Hofstad Helleland. Foto: Stian Schløsser Møller

For å sette alvor bak ordene signerte Antidoping Norge og U.S. Anti-Doping Agency en samarbeidsavtale under konferansen. Det overordnede målet med avtalen er å styrke begge lands antidopingprogrammer gjennom utveksling av kunnskap og erfaringer. Til stede under signeringen var blant annet WADA-president Linda Hofstad Helleland, USAs ambassadør til Norge, Kenneth Braithwaite og statsminister Erna Solberg.

– Vi må stå samlet mot doping og sikre de beste rettighetene for rene utøvere. Doping er en av de største truslene mot idrettens troverdighet og integritet. Norsk antidopingarbeid i samarbeid med internasjonale partnere er svært viktig. Uten antidopingarbeid vil idrettens støtte sakte, men sikkert forsvinne. Åpen, selvstendig og ansvarlig antidopingarbeid vil motarbeide dette for å sikre en ren og rettferdig idrett for fremtiden, sa statsminister Solberg.

Antidoping er et høyaktuelt tema også for skytesporten. Vi har laget en samleside med mye relevant info om dette temaet for skyttere, se samlesiden her.