Informasjon fra Toppidrettskomitéen

Toppidrettskomitéen beklager at en utøver har valgt å fremme kritikk mot Norges Skytterforbund (NSF) via egen Facebook-side og media. Det er på denne måten skapt mye ekstern støy, i en sak hvor forbundet mener at alle – utøveren inkludert – hadde vært tjent med å håndtere saken internt og i henhold til forbundets egne, vedtatte retningslinjer.

Framgangsmåten har dessverre foranlediget en større diskusjon og ytringer i sosiale medier som i stor grad er basert på feilaktig og/eller ufullstendig informasjon.

Det er innkalt til møte med aktuell utøver den 27. august 2018. Før dette møtet er avholdt, finner Norges Skytterforbund det ikke riktig å kommentere saken utad. NSF vil imidlertid komme tilbake med nærmere redegjørelse så snart møtet er blitt avholdt.

For Toppidrettskomitéen i Norges Skytterforbund,

Ingrid Stubsjøen
Leder Toppidrettskomiteen