Norske kandidater til internasjonale verv

Det internasjonale skytterforbundet (ISSF) skal ha generalforsamling i München 29. november, og Norges Skytterforbund (NSF) har lansert flere kandidater til verv i organisasjonen. NSF ser det som viktig å være representert der beslutningene om skytteridrettens framtidige utvikling blir tatt og arbeider derfor aktivt for å støtte personer som er villige til å gjøre en jobb internasjonalt.

Gyda Ellefsplass Olssen. Foto: Arkivfoto.

ISSF er en stor organisasjon med hele 161 medlemsland, og for å komme i posisjon til å påvirke er det ikke bare å sende inn et navn – man må være synlig på arenaene som gjelder.

Til valgene i november har NSF foreslått Gyda Ellefsplass Olssen som medlem i Administrative Council («administrasjonsrådet»). Gyda har – som en av våre beste skyttere gjennom tidene – bred erfaring fra internasjonal toppidrett, og hun har også vært leder i Fagkomité rifle og styremedlem her hjemme. Norge har ikke hatt representanter på dette nivået i ISSF siden Unni Nicolaysen var visepresident i organisasjonen, og Unni gikk av i 2010.

Til verv i komitéene – som også er viktige for ISSFs framtidige politikk – fremmer NSF forslag om renominering av Tom Lauritzen i pistolkomitéen. I tillegg fremmer NSF forslag om to nye norske medlemmer, Eirik W. Jensen i dommerkomiteen og Ingrid Stubsjøen i regelkomiteen («Statues and eligibility committee»).

Les mer om ISSFs generalforsamling her (engelsk tekst).