Leserbrev fra Olympisk akademi

Denne helgen har vi, Adam Tobias Randen (2.gangs deltaker), Maren Galguften Lunsæter og Gyda Nordhagen, vært på samling med LNU (Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner på Olympisk Akademi 2018 som holdt sted på Ullevål stadion og Norges idrettshøgskole. Målet med helgen var å utvikle vårt nettverk og bygge mer kunnskap om de idrettslige verdiene og om organisasjonen vi er en stor del av.

Helgen startet med et heldags foredrag om det å ta plass: at vi som unge ledere skal ta plass i organisasjoner vi har verv eller en form for tilhørighet til. Sammen med andre unge ledere fra norske organisasjoner fikk vi nye ideer om sosiale medier og hvordan vi skal forholde oss til hverandre som nettopp unge ledere.

Resten av helgen ble tilbragt på NIH (Norges Idrettshøgskole) der temaet for akademiet var «Ta plass i norsk idrett». 52 ungdommer med ulik bakgrunn fra hele vårt langstrakte land var samlet, med den samme interessen: idrett og ungdom. Akademiet startet med at vi ble ønsket velkommen av Linda Sletengen Jacobsen. Resten av helgen bestod av foredrag av blant annet «Olympismen før og nå» v/ Gudmund Skjeldal, foredrag fra Guro Røen om «Du som er så ung – ja hva så?». Workshops, diskusjoner og litt fysisk aktivitet var også på programmet. Alt i alt var læringsutbyttet stort!

Vi storkoste oss alle tre, og møtte mange fantastiske mennesker som vi kommer til å holde kontakten med selv om vi går hvert til vårt forbund, særkrets eller idrettsting. Vi er takknemlige for at vi fikk delta sammen med så mange andre flinke unge ledere. Neste år ønsker vi definitivt å delta igjen.

Etter å ha fått inspirasjon og nye ideer, ønsker ungdomsutvalget å fortsette å fokusere på våre unge medlemmer og deres interesse i vårt forbund. Vi ønsker å inkludere alle våre yngre medlemmer til å si sine meninger slik at deres hverdag som trener, utøver og/eller styremedlem blir en flott og ikke minst lærerik opplevelse.

Ungdomsutvalget har nye ideer å jobbe med fremover – stay tuned!

Skytterhilsen fra Maren, Adam og Gyda