Olympiatoppens treningsdagbok

Den siste tiden har flere opplevd problemer knyttet til oppdateringene og fornyingen av olympiatoppens treningsdagbok. Mange av våre skyttere bruker akkurat denne for å loggføre økter og skrive notater, og har derfor et behov for å få denne opp å gå så fort som mulig. Dette jobber nå olympiatoppen med.

Fornyer utseende og tilpasser det til mobiltelefoner

Olympiatoppen har de siste årene fått flere tilbakemeldinger fra utøvere som syns at dagboka har vært lite brukervennlig på telefon, noe som gjør det vanskelig å loggføre treningsnotater rett etter økta er ferdig. Dette skal nå ha blitt gjort noe med ettersom at den tidligere layouten, som minner mye om excel, nå har blitt erstattet med en layout spesielt tilpasset mobil. Dette vil derfor gjøre innføring og bruk av dagboka på pc noe mer innviklet enn tidligere. Men etter ønske har det blitt bestemt at dagboka skal være tilpasset mobiltelefon, først og fremst.

Utviklingen fremover

Fremover vil olympiatoppen jobbe med å rette opp bugs og feil ettersom den nye versjonen av treningsdagboken ble lansert noe tidligere enn planlagt. Dette innebærer blant annet å sørge for at alle data vises og at data er korrekt. Flere har opplevd å ha mistet sine gamle data, men det er ingen grunn til bekymring. Alt ligger lagret i databasen, de må bare kobles opp rett sted. Hvis du ikke får opp dine gamle data, kan du eventuelt prøve å logge inn på nytt. Dersom dette ikke fungerer kan du ta kontakt med olympiatoppen (kontaktinfo under).

Ukesvisningen og månedsvisningen utbedres også, slik at denne umiddelbart skal kunne gi en rask og god oversikt over den gjennomførte treningen (oppsummering, gjennomført/planlagt trening, antall timer, økter, invensive treninger, hviledager osv).

Tilbakemeldinger og/eller spørsmål

Olympiatoppen ønsker gjerne å motta tilbakemeldinger dersom det skulle være problemer eller forbedringspotensialer på dagboken knyttet til vår idrett. Har du noen ønsker eller tilbakemeldinger sender du de til: elsemarthe @ olympiatoppen.no

Få treningsdagboken på mobil

For å få olympiatoppens treningsdagbok på din telefon:
Gå inn på www.olt-dagbok.nif.no på mobilen, trykk på «lagre» knappen nederst i safari og velg deretter «legg til på hjem-skjerm». Da vil siden lagre seg som en app.