Info om stipend unge utøvere

Det har kommet flere spørsmål knyttet til årets utdeling av stipend for unge utøvere. Hovedgrunnen til at søknadsprosessen ikke er satt i gang enda er fordi selve stipendordningen er under endring.

I samarbeid mellom flere i administrasjonen i Norges Skytterforbund utarbeides det for tiden en ny ordning for utdelingen av stipend for unge utøvere. Hvordan ordningen kommer til å se ut er fortsatt noe uvisst, ettersom Bretteidretts- og Toppidrettskomiteen fortsatt arbeider med forslaget som er lagt frem.

Det vil komme mer informasjon så fort forslaget er ferdigbehandlet, nærmere bestemt mot slutten av november. Idrettskonsulent kommer til å offentliggjøre ny utdelingsmodell og nye kriterier så fort det foreligger et svar fra BIK og TIK.

I mellomtiden kan det informeres om at stipendet kommer til å opprettholdes, så søkere som er aktuelle for stipendet kan begynne å skrive søknader allerede nå, slik at de er klare for å sendes inn på nyåret.

Ytterligere spørsmål om stipend kan sendes til idrettskonsulent på mail: oda.lovseth @ skyting.no