Søk deg til Idrettens fredskorps!

Er du mellom 20 og 30 år, interessert i idrett og har lyst til å utgjøre en forskjell for barn og unge i Sør-Afrika? Bli med i idrettens fredskorps!

Siden 1998 har nærmere 300 norske idrettsungdommer deltatt i utvekslingsprogrammet Idrettens
fredskorps i regi av Norges idrettsforbund (NIF). Gjennom utvekslingen har de bidratt med sin
idrettsfaglige kompetanse på skoler, i idrettslag og i lokalsamfunn. Dette gir barn og unge flere
valgmuligheter, noe som bidrar til at de kan leke og utfolde seg i et positivt idrettsmiljø.

Idrettens fredskorps er en del av norsk idretts internasjonale engasjement og er tuftet på idrettens
grunnverdier; glede, felleskap, helse og ærlighet.

Idrettsutveksling innebærer sosialt samvær, sportslig fellesskap og nye bekjentskaper på tvers
av kulturer. Idretten på sitt beste er et unikt virkemiddel for å bygge broer mellom mennesker og
kulturer.

Søknadsfrist for å bli med på utvekslingprogrammet i 2019 og 2020 er 15. februar 2019.

NIF dekker kostnader til vaksiner, forsikringer, reise, kost og losji under utvekslingen.

Les mer om Idrettens fredskorps og hvordan du søker deg til utvekslingsprogrammet på NIFs nettsider her.