Nye nasjonale pistolregler gjeldende fra 2019

NSF kan etter en lang prosess nå legge fram nye nasjonale pistolregler som gjøres gjeldende fra 2019. Reglene er kraftig bearbeida og utvida sett i forhold til de som gjelder nå, men dette skyldes i første rekke at hele prinsippet for hvordan reglene er bygd opp, er endret. Tidligere var de nasjonale reglene å betrakte som et supplement til ISSFs regler for pistolskyting, nå skal de kunne stå alene. Målet med dette er å lage et regelverk som er mer brukervennlig både for arrangører og deltakere.

Reglene er å finne her i en vanlig tekstversjon, og i en versjon med kommentarer til endringene. Som dere vil se, omfatter de nye reglene både feltpistol, hurtigpistol, fripistol B, sprintluft, NAIS og PPC 1500.

I den omfattende arbeidet som har vært gjort, har det også dukket opp behov for å gjøre reelle tekniske endringer, selv om disse på langt nær er så store som det kan virke som når man raskt sammenligner gammelt og nytt regelverk.

Sammen med selve regeldokumentet finner dere en kommentarversjon, en gjennomgang av den omfattende omleggingen som er gjort i reglementet sett i forhold til gjeldende regelverk (2018) og en oversikt over de endringene som er gjort i den nye versjonen, sett i forhold til den som tidligere ble lagt ut 4. desember.

Vi anbefaler alle pistolskyttere å gå gjennom det nye reglementet, les gjerne gjennomgangen først for å få et begrep om hvordan de nye reglene er bygd opp og hvor det er gjort større endringer.

Når arbeidet nå er fullført, vil Breddeidrettskomiteen rette en stor takk til utvalget som har jobbet med regelverket: Kjetil Bromark, Bjørn Jakobsen, Øyvind Johansen, Arild Inge Wollan, Jan Kvalbein og utvalgsleder Asta Kvalbein.

Det vil ta litt tid før reglene foreligger i trykt form, foreløpig er nettversjonen den som er tilgjengelig.