Nye konkurranseregler 2019

Det kommer en rekke endringer i Skytterforbundets konkurranseregler når vi nå er på vei inn i et nytt år. I juni ble det vedtatt et revidert Fellesreglement, samt justeringer i de nasjonale riflereglene. De nasjonale pistolreglene kom i helt ny versjon for et par uker siden (se egen nyhet om dette), og nylig vedtok Nordisk Shooting Region noen mindre endringer i Nordisk Trap-reglene, disse endringene er nå oversatt til norsk.
Alle de nye reglene er å finne på konkurranseregelsidene, sammen med dokumenter der endringene blir gjennomgått i detalj. I Skytternytt nr. 4, som er rett rundt hjørnet, blir også endringene i pistolreglene og Fellesreglementet presentert.