Info om klasseføring 2019

Vi arbeider med å få på plass klasseføringen for 2019 for de ulike øvelsene. Noen øvelser er klare og flere kommer til i løpet av uka, men vi har noen mangler i resultatdatabasen, samt noen tekniske utfordringer som gjør at ikke all klasseføringen kan gjennomføres samtidig. Vi regner med at alle startkort i hovedsak vil være klare innen 10. januar.

Etter all sannsynlighet vil det også etter 10. januar være noen som ikke har riktig klasse for alle øvelser på startkortet sitt. Dette skyldes blant annet at en del arrangører av 2018-stevner ikke har lagt inn resultater i SkytterAdmin-basen. Vi vil komme tilbake med info om hvordan skyttere og klubber skal forholde seg til eventuelle mangler i klasseføringa, når hovedtyngden av jobben er fullført i neste uke.