Klasseføringen for 2019 er nå klar

Klasseføringen for 2019 skal nå være på plass på alle skytternes startkort.

Om dere mangler øvelser på startkortet, eller om dere er plassert i det dere mener er feil klasse uti fra hvilke resultater dere oppnådde i 2018, skyldes det sannsynligvis at ikke alle resultater fra 2018-stevnene er lagt inn i SkytterAdmins database. Men det kan sjølsagt ha oppstått andre feil også, så ta gjerne kontakt om det er noe som ikke stemmer. Send i så fall e-post til dag.ronning @ skyting.no, med info om hva problemet består i (hvilken øvelse/klasse, hvilke klasse dere har fått og hvilken dere skulle hatt, og så videre).

Vær oppmerksom på at det har blitt gjort endringer i reglene foran 2019-sesongen, det viktigste er at klasse D i pistol nå skal være en ren nybegynnerklasse. Skyttere som var D-skyttere i fjor og som ikke «skjøt seg opp», vil derfor allikevel være plassert i klasse C i år.

Mange pistolskyttere vil finne noen «doble øvelser» på startkortet. Disse ekstraøvelsene vil bli fjernet i løpet av januar.

Uansett feil, det er alltid mulig for klubben å gå inn og redigere den enkeltes startkort manuelt. Det gjelder både å legge til klasseføring det det er øvelser som mangler på startkortet, og å rette feil i klasseføringen. Et eksempel på hva klubbene må rette opp er de tilfellene der skyttere fikk sine første resultater i en øvelse etter 1. oktober 2018. De nye reglene sier at skytteren da skal regnes som nybegynner, og skal dermed kunne skyte i klasse D også i 2019. Men dette fanges ikke opp av klasseføringsprogrammet, og de det gjelder må dermed flyttes fra C til D manuelt.

Alle skyttere kan laste ned/skrive ut startkortet sitt fra nettsiden Min Idrett, eller dere kan be en av de medlemsansvarlige i klubben om å skrive det ut.