Para-samarbeidet med Sverige endres

Norge og Sverige slo sammen sine landslag i paraskyting i april 2017 for å hjelpe hverandre til bedre utviklingsmuligheter. Skytterne har trent sammen, men konkurrert under hvert sitt flagg internasjonalt.

Pernilla Svensson har vært landslagstrener og Jonas Jacobsson assisterende landslagstrener for begge nasjoner, og det er etter deres ønske at samarbeidet nå endres tilbake til separate lag.

– I blant må man gjøre forandringer og vi er sikre på at vi finner bedre måter å samarbeide med Norge i framtida, sier Pernilla Svensson og Jonas Jacobsson.

Endringen fører ikke til at landene avslutter kontakten. I stedet ser både Norge og Sverige verdien av fortsatt tett arbeid sammen i en ny og bedre variant.

– Vi har hatt et godt samarbeid med Sverige og håper å videreføre dette med ny modell tilbake i separate landslag. Det er utviklet sterke relasjoner blant både ledere og utøvere på tvers av grensen, som vi er sikre på gir oss bedre muligheter for å ta steget opp blant verdens beste. Det var en god avgjørelse å innlede samarbeid da invitasjonen fra Sverige om felles landslag kom etter OL i 2016, og vi er godt fornøyd med Pernilla og Jonas sitt arbeid. Målet nå er å finne den best mulige vei videre for å utvikle våre toppskyttere, sier sportssjef for Skytterlandslaget i Norge, Tor Idar Aune.

– Vi är stolta över samarbetet i stort, samtidigt är det synd att vi inte nått de uppsatta målen i det här formatet. Vi ser nu fram emot att arbeta vidare med Norge för att hitta vägar att hjälpa varandra till internationella framgångar och att nå målen som vi satt tillsammans, sier Sportssjef i det svenske parasportsforbundet, Inez Lopes.

Kontaktpersoner:

Ines Lopes
, Sportchef
, Svenska Parasportförbundet, +46 8699 62 69, ines.lopes @ parasport.se

Tor Idar Aune, Sportssjef, Norges Skytterforbund, +47 908 47 231, tori @ skyting.no