Regeljusteringer 2019

Det ble i løpet av fjoråret vedtatt relativt omfattende endringer i Fellesreglementet, et helt nytt nasjonalt pistolreglement, og det ble også gjort mindre endringer i de nasjonale riflereglene og i reglene for Nordisk trap. Alle regelendringene ble gjort gjeldende fra 1. januar 2019.

Det er siden nyttår oppdaga oppdaget noen unøyaktigheter i regletekstene som er lagt ut. Det har også kommet konstruktive innspill til noen regelpunkter, som har ført til at disse noen steder har blitt endra, med gyldighet fra vedtakstidspunktet.

Her følger en oversikt over endringene:

  • I de nasjonale pistolreglene er det retta noen språklige feil, og det er satt inn noen presiseringer, bl.a. angående hvilke underkapitler som ikke gjelder for feltskyting.
  • Det skal ikke være ungdomsklasser i militærfelt, disse klassene er fjernet fra oversikten over klasser og øvelser i approberte stevner (vedlegg 1 til Fellesreglementet). Militærfelt i vanlige stevner skal dermed ha de fire ordinære klassene; A, B, C og D.
  • Matchskyting i de to eldste klassene for rifleveteraner (V7\65 og V73) skal kunne gjennomføres både med 3×20 skudd og med 2×30 skudd, begge øvelsene kan brukes i vanlige stevner. I NM skal det kun skytes 2×30 skudd. Det er også retta en feil i programmet for 2×30 skudd, denne øvelsen skal skytes med 30 skudd knestående og 30 skudd liggende.
  • Det er presisert at regelen om at deltakerne i klassene Åpen rekrutt og U12 luftpistol skal kunne velge om de vil skyte sittende eller stående, ikke er en overgangsordning. Den skal videreføres også i 2020.

Filene på regelsiden er oppdatert med de nevnte endringene.