Vi mangler NM-arrangører for 2020!

Søknadsfristen for å arrangere NM i 2020 gikk egentlig ut 1. april, men det er kun to søkere som har meldt seg og fått tildelt NM til nå. Derfor oppfordrer vi alle som kunne være interessert i arrangere NM om å søke selv om fristen har gått ut. Søknadene bli behandlet fortløpende.

De to søkerne som har meldt seg til å arrangere NM i 2020 per nå er:

Oppdal Pistolklubb, Støren Sportsskytterklubb og Sunndal Pistolklubb er tildelt Felt og spesialfelt.

Bærum JFF v/Viltmålgruppa og 50m Løpende Villsvin til Oslo Sportsskyttere er tildelt NM 10m RT.

Vi vil gjerne takke disse arrangørene og håper også flere viser interesse for å arrangere NM.

Om dere ikke kan ta et slik arrangement i 2020 er kanskje 2021 eller 2022 året for dere. Å ha et slikt arrangement kan være positivt både for nærområdet og ikke minst for klubben. Vi ser at mange av disse arrangementene kan være store arrangement for en klubb, men vi oppfordrer klubber til å se på muligheten for å kunne ta et slik arrangement i samarbeid med naboklubben eller klubbene.

Ta kontakt med BIK/ARD (utvalget for arrangement, reglement og dommere i breddeidrettskomitéen) på bikard.nsf @ gmail.com hvis det er noe dere lurer på eller ønsker å sende inn søknad!