Olympisk akademi 2019

Hvert år arrangerer Norges idrettsforbund Olympisk akademi – en møteplass for unge ressurspersoner i idretten. Deltagere må være mellom 18-29 år og ha ett eller flere verv i norsk idrett.

Olympisk akademi er en møteplass der deltakerne blir kjent på tvers av idrett, bosted, alder og rolle i idretten. Målet er å fremme idrettens verdier og fokusere på det holdningsskapende arbeidet innen idretten. Akademiet inviterer unge idrettsledere og andre til idèdugnad og skolering innen olympiske verdier. Olympisk akademi 2019 vil finne sted på Nansenskolen i Lillehammer 1.-4. august.

Søknadsfristen er 20. mai. Alle søkere vil få beskjed om de har fått plass på akademiet innen 31.mai.

NIF dekker kost og losji for alle deltagere fra torsdag til søndag, mens transport tur/retur Lillehammer må dekkes på egenhånd eller av organisasjonsleddet.  

 

Se nyhetssak om årets Olympiske akademi (og del gjerne info på deres egne sider): https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2019/sok-om-opptak-til-olympisk-akademi/

Søknadslenken er her: https://www.netigate.se/ra/s.aspx?s=735418X178283995X11372