Forbundsstyret i NSF 2019–2021. Foto: Andrew Walls.

Forbundstinget 2019

Norges Skytterforbunds 59. ting ble i helga arrangert på Scandic Airport Hotel på Gardermoen. Forbundstinget er Skytterforbundets høyeste organ der man blant annet behandler lovendringer, godkjenner regnskap og beretning for de siste to åra og vedtar langtidsplan og -budsjett. Representantene, valgt av kretser og klubber i hele skytter-Norge, velger også styre og øvrige sentrale tillitsvalgte som skal lede forbundets arbeid de kommede to åra.

På årets forbundting ble det vedtatt flere endringer i NSFs lov og fellesreglement, særlig i forbindelse med spørsmål knyttet til hvor myndigheten til å gjøre endringer skal ligge; flere fagområder der det har vært Forbundstinget som har vært ansvarlig myndighet, ble overført til Forbundsstyret. Et forslag fra styret om å vurdere en endring av kretsinndelingen, slik at den følger den nye fylkessktrukturen, ble trukket etter at diskusjonene på kretsledermøtet lørdag viste at kretsene i all hovedsak ønsker å beholde dagens inndeling.

Under valget hadde valgkomiteen foreslått gjenvalg av president Håvard Larsen og visepresident Line Teppdalen, men det kom benkeforslag på Teppdalen som ny president. I avstemningen ble ble Larsen gjenvalgt med 42 mot 30 stemmer. Som visepresident ble Bjørn Harald Vik foreslått, og etter to avsteminger ble han valgt med 40 stemmer mot 34 for Teppdalen.

De øvrige valgene ble gjort enstemmig, og NSFs styre for perioden 2019-21 består i tillegg til president Larsen og visepresident Vik av komitelederne Asta Kvalbein, Ingrid Stubsjøen og Tom Lauritzen. Varamedlemmer til styret, som vil bli involvert i styrets arbeid, er Esten Murbreck og Maren Galguften Lunsæter. På bildet øverst i denne artikkelen ser vi f.v. Lauritzen, Kvalbein, Vik, Larsen, Stubsjøen og Murbreck. (Lunsæter var ikke til stede da bildet ble tatt.) (Foto: Andrew Walls.)

Se alle tingvalgte representater for perioden 2019-2021.