Norges skytterforbund etablerer landslag i feltpistol

Feltpistol er NSF sin største gruppe, og er den gruppen som har høyest aktivitet og høyest antall deltakere. Breddeidrettskomitéen i NSF ønsker å løfte opp og frem denne gruppen i en noe mer langsiktig tanke, og etablerer derfor et eget landslag for skyttere i denne gruppen.

I utgangspunktet så vil dette landslaget overta for de som tidligere har representert Norge i Nordisk Mesterskap i feltpistol.

– Ved å tenke litt mer langsiktig og få etablert gode løsninger som kan bidra til enda mer økt aktivitet, og et høyere nivå vil dette også kunne gi avkastning til andre former for pistolskyting som NSF vil bli tjent med over tid. Etter samtaler mellom landene som deltar i Nordisk Mesterskap i feltpistol, så er det avdekket at våre naboer arbeider mye med å satse på å økt mestring, resultater og aktivitet på feltskyting og har fått positive resultater av slik satsing, forteller nyvalgt leder i breddeidrettskomitéen Asta Kvalbein, som presenterte initiativet under Skytterkonferansen i helga.

Det nyetablerte landslaget i feltpistol blir ikke tilknyttet NSFs toppidrettssatsning Skytterlandslaget. Skytterlandslaget fokuserer på internasjonale ISSF-øvelser, mens landslaget i feltpistol er tenkt som et breddetiltak.

Last ned uttakskriterier for det nyetablerte landslaget her.