Nytt våpenkompendium fra Politidirektoratet

Politidirektoratet (POD) publiserte nylig et offisielt våpenkompendium. Kompendiets hensikt er å gi økt fagkunnskap om ulike våpentyper og ammunisjon, samt en oversikt over norske skytterorganisasjoners godkjente programmer og bruksområder.

– Med dette ønsker Politidirektoratet å legge til rette for ensartet praksis, som vil sikre likebehandling og gi økt forutsigbarhet for søkeren, skriver avdelingsdirektør i Politifagavdelingen, Kristin Kvigne i kompendiets innledning.

Norges Skytterforbund ser på våpenkompendiet som et positivt initiativ.

– Det er også gledelig at det i dette kompendiet står tydelig at vi har fått gjennomslag for at man nå kan erverve håndvåpen innen hvert bruksområde, selv om man fra før har et våpen som kan benyttes, sier generalsekretær i Norges Skytterforbund, Arild Groven.

Han legger til at PPC også er godkjent av POD som skyteprogram i NSF.

Norges Skytterforbund er omtalt på side 43 i kompendiet, som du kan laste ned og lese her:

Last ned politiets våpenkompendium.