Tildeling av breddemidler til anlegg og kretsarbeid 2019

Blant et 30-talls sterke søknader, fikk disse klubbene tildelt anleggsmidler fra breddemidlene for 2019:

Bodø SSK 50 000 El.skiver 25/50m
Bærum JFF (viltmålgruppa) 30 000 El.skiver 10m
Kristiansand Garnison PK (sammen med Kristiansand PK) 50 000 El.skiver 25/50m
Numedal SSK 30 000 El.skiver  25/50m
Vadsø SSK 30 000 El.skiver 25m
Brunlanes Sportskyttere 30 000 Styringssystem for flere lerdueøvelser
Grasåsen Sportskyttere 30 000 OL-trap-anlegg

Disse kretsene søkte om breddemidler og fikk til sammen tildelt kr 200 000 til ulike tiltak innenfor områdene rekruttering og treningssatsing:
Akershus, Hordaland, Nordland, Nord-Trøndelag, Telemark, Vestfold, Østfold.

Les mer om NSFs tilskuddsordning for breddemidler her.