Tilbakemelding ønskes fra skyttermiljøet til 300m rifle

ESCs 300m-komité ønsker tilbakemelding fra 300m-nasjonene rundt hva som bør gjøres med øvelsen 3×40 rifle på 300m i fremtiden.

Bakgrunnen for dette er at det er et uttalt ønske fra ESC om å gjøre endringer i øvelsen 3×40 på 300 meter. Årsaken er at øvelsen slik den eksisterer i dag, hevdes å fremstå som monoton og uten særlig action, i tillegg til at øvelsen er svært kostnadskrevende.

Øvelsens fremtid vil diskuteres under Europacup-finalen i oktober, og ESCs 300m-komité ønsker snarlig tilbakemelding fra alle nasjoner med innspill på fem konkrete spørsmål:

  1. Bør øvelsen 3×40 forbli uendret?
  2. Burde det introduseres en tidsbegrensning pr stilling, inkludert stilingsbytter?
  3. Burde det i stedet for 3×40 heller innføres 3×20 med en gitt tidsbegrensning?
  4. Burde kvinner gå tilbake til å skyte 3×20 som tidligere?
  5. Andre innspill/ideer?

Toppidrettskomiteen vil formulere en tilbakemelding fra Norge som sendes ESCs 300m-komité innen utgangen av august, men ønsker innspill fra 300m-miljøet i Norge som vil danne grunnlag for Norges samlede tilbakemelding. Vi ber derfor om innspill og tilbakemeldinger på de konkrete spørsmålene ovenfor.

Tilbakemeldinger bes sendt innen 28. august 2018 til følgende mailadresser:

ancas_86 @ hotmail.com
ingrid.stubsjoen @ gmail.com

Eventuelle spørsmål kan også rettes til mailadressene ovenfor. På forhånd takk for alle innspill!