Revidert Fellesreglement

Styret vedtok 6. september et revidert Fellesreglement, oppdatert etter vedtakene som ble gjort på Forbundstinget i mai. De reviderte reglene er lagt ut på regelsiden, sammen med en tekst der endringene blir gjennomgått og er også sendt til trykking. Endringene gjelder hovedsakelig NSFs organisasjon, og de påvirker neppe den daglige aktiviteten i klubbene, det eneste er at protestgebyret er økt fra 100 til 300 kr. Men siden premieringsreglene og flere andre avsnitt er flytta fra del 1 til del 2 av reglementet, blir det endringer i punktnumrene for omtrent alle bestemmelsene i både del 1 og 2.

Det er ingen store endringer i tabellene som utgjør vedlegget til Fellesreglementet, det dreier seg stort sett bare om noen henvisninger der punktnumrene er endra. Oppdaterte tabeller er lagt ut på regelsiden og vil bli tatt inn i den nye heftet som trykkes opp.

Det ble også vedtatt en endring i NSFs lov på Forbundstinget; antall medlemmer i valgkomiteen reduseres. Denne endringen vil bli tatt inn i gjeldende lov så snart den blir godkjent av Norges Idrettsforbund.