Paraskytter med i offentlig utvalg for å gjøre hverdagen bedre for personer med nedsatt funksjonsevne

Regjeringen vil styrke ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) som ble lovfestet i 2015. De har derfor satt ned et offentlig utvalg som skal foreslå forbedringer. Målet er at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i samfunnet som alle andre. I dette utvalget, som består av 15 personer, sitter en av våre utøvere på Skytterlandslaget, paraskytteren Sonja Jennie Tobiassen.

– Min rolle i utvalget er å være representant for brukerne. Jeg har selv hatt BPA i rundt 15 år. Det har gitt meg en god porsjon erfaring med hvordan det er å leve med assistanse. Jeg har også med meg mange andres historier, noe som har gitt meg et større perspektiv på hva BPA kan og bør være, forteller Tobiassen.

Som en svært aktiv skytter og utøver på Skytterlandslaget håper hun også å trekke inn erfaringer fra paraidretten i utvalget.

– Via idretten har jeg møtt veldig mange flotte og inspirerende mennesker med varierte fysiske utfordringer som har gitt meg et perspektiv på at alt er mulig hvis en bare vil nok, og hvis forholdene ligger til rette for det. Jeg har sett hva idrett kan bety både med tanke på mestring og det sosiale, hva det kan bety for selvfølelsen. Samtidig ser jeg også at den kan gi en følelse av å ha en verdi i samfunnet, og en plass å høre til. Jeg håper jeg kan være med å tilrettelegge slik at de som kommer etter meg i idretten møter forhold som ligger til rette for å drive med idrett, både på klubbnivå og på et høyt nivå, sier hun.

Tobiassen er tydelig på ambisjonene hun har når hun deltar i utvalget:

– Min ambisjon er at hver enkelt som har et assistansebehov skal få tildelt BPA for å leve et fritt og selvstendig liv ut fra egne ønsker og ambisjoner. I dag er det veldig stor forskjell på hvor mye BPA en får, og hva en slik tjeneste skal inneholde. Vi kan ikke akseptere at omfang og innhold i BPA varierer med kommuneøkonomien, det skal variere ut fra brukerens behov.

Hun har selv opplevd hvor viktig brukerstyrt personlig assistanse er for henne som skytter, og har et tydelig ønske om forbedringer for ordningen.

– Jeg opplever at jeg som aktiv skytter har hatt og har store problemer med å få utløst timer for å drive med idretten min. Samtidig sies det fra regjeringshold at det satses på paraidrett. Hvis en skal lykkes i idretten så må en også få nok timer for å klare å trene nok og til å leve et toppidrettsliv.

Tobiassen ser nå frem til å ta fatt på arbeidet i utvalget, både som bruker av BPA og som idrettsutøver.

– Det jeg egentlig prøver å si er at det i bunn og grunn handler om å tilrettelegge for å få leve det livet en selv ønsker å leve ut fra egne forutsetninger og ønsker. Det å få lov til selv å definere hvilke mål en vil sette seg uten at det skal brukes imot en at en er funksjonshemmet. Som idrettsutøver har jeg satt meg høye mål, og det tør jeg ta med meg inn i utvalget også, poengterer hun.

Landslagstrener for paraskytterne på Skytterlandslaget, Malin Westerheim, er svært fornøyd med Tobiassens engasjement i utvalget:

– Dette er stort. Det er en viktig stemme for Sonja og alle i hele landet vårt som er avhengig av assistanse for å leve et verdig og godt liv. Sonja er en dame med mye kraft og vilje, noe hun viser til stadighet på skytebanen og som hun vil dra stor nytte av inn i dette utvalget. Selv om hovedarbeidet til dette utvalget ikke nødvendigvis handler om idrett, så vil det nok gi ringvirkninger og det vil påvirke livene til alle utøverne vi har i dag, men kanskje i aller mest for de unge utøverne vi har i dag og alle de vi kommer til å ha i fremtiden, forteller Westerheim.

Les mer om det offentlige utvalget som skal se nærmere på BPA-ordningen på regjeringen.no.

Lyst til å vite mer om paraskyting? Last ned vår informasjonsbrosjyre om skyting for funksjonshemmede her!