Ledig stilling: Integreringskonsulent i 50% stilling

Norges Skytterforbund er et særforbund under Norges Idrettsforbund. Forbundet har rundt 35 000 medlemmer fordelt på 520 klubber. Aktiviteten er fordelt på grenene lerdue, pistol, rifle og viltmål. Forbundet har et overordnet ansvar for å organisere og lede arbeidet for skytingens fremme, arbeide for hensiktsmessige regler for de enkelte skytegrener, så vel nasjonalt som internasjonalt. I tillegg skal forbundet være bindeledd mellom nasjonale og internasjonale skytterorganisasjoner. Forbundets administrasjon er lagt til Idrettens Hus ved Ullevål Stadion.

Norges Skytterforbund utlyser prosjektstilling i 50% stilling, med mulighet for mer. Vi søker deg som vil jobbe med integrering og tilrettelegging av skyting for mennesker med funksjonsnedsettelser (paraskyting). Oppstart 1. januar 2020 – 31. desember 2021 med mulighet for forlengelse.

Hovedarbeidsoppgaver:

 • Gjennomføre paratrenerutdanning ved Paratrener Akademiet via Olympiatoppen, med oppstart i mars 2020 og som varer i 15-18 måneder.
 • Rekruttering av nye utøvere, samt veilede klubber og skytterkretser ved tilrettelegging og rekruttering av paraskyttere.
 • Oppfølging av enkeltutøvere i klubb ved behov.
 • Ha et tett samarbeid med prosjektleder for paraprosjektet mellom Norges Skytterforbund og Olympiatoppen.
 • Formidle informasjon om tilbud, støtteordninger, ulike tilpassede praktiske og skytetekniske hjelpemidler til enkeltutøvere og klubber.
 • Rapportering og dokumentering.

Det må påregnes en god del reisevirksomhet og noe helge- og kveldsarbeid. Arbeidssted er Skytterforbundets kontorer på Ullevål, Oslo.

Vi søker etter en person med:

 • God kjennskap til skyting som idrett.
 • Et engasjement for idrett og frivillighet.
 • Gode organisatoriske evner, være strukturert og ryddig.
 • God evne til kommunikasjon med både utøvere, kollegaer og samarbeidspartnere både muntlig og skriftlig.
 • Trener- eller lederutdannelse og/eller erfaring er ønskelig, men ikke et krav.

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. Lønn etter avtale.

Nærmere opplysninger kan fåes ved å kontakte idrettskonsulent Helene Rønningen, tlf 911 31 131 eller helene.ronningen @ skyting.no.

Søknad med CV sendes per brev eller e-post til Norges Skytterforbund, 0840 Oslo, nsf @ skyting.no, innen 25. oktober 2019.

Søknader blir ikke returnert.