Nå kan du søke om Breddemidler for 2020

Hva er breddemidler?

Breddemidlene er en tilskuddsordning i NSF der en del av forbundskontingenten avsettes til breddeformål i kretser og lag. Utdelingen av breddemidlene er to-delt.

  1. Søknadsbaserte breddemidler
    Denne delen av breddemidlene fordeles etter søknad fra klubber og kretser
  2. Direkteutbetaling av breddemidler
    Denne delen fordeles direkte basert på klubbens registrering i Idrettsregistreringen (aktivitet) og Sportsadmin(kurs). Utbetalingen skjer påfølgende år.

Mer om søknadsbaserte breddemidler

Det er klubber og kretser som kan søke om disse midlene. Søknadene skal sendes inn gjennom Questback, du finner lenke til søknadsskjema lenger ned.

Breddemiddelutvalget vil bestå av 3 medlemmer fra Breddeidrettskomiteen, med administrasjonskonsulent i NSF, Dag Olav Rønning, som sekretær. Utvalget vil ha et møte i begynnelsen av desember, og klubbene og kretsene vil motta tildelings- eller avslagsbrev før 1. januar 2020.

Vi vil gjøre søkerne oppmerksom på at det for 2019 ble søkt om tilsammen kr 3 922 700,- fra klubbene og kretsene, mens det var satt av kr 200 000 til kretsene og kr 250 000 til klubbene (elektroniske skiver/lerdueanlegg). For 2020 vil utvalget ha et tilsvarende beløp, kanskje noe høyere, til fordeling blant søkerne.

Viktig informasjon:

Søknadsskjema

OBS! Når du begynner på søknaden i Questback må du fullføre, du kan ikke lagre å fortsette senere. Det kan derfor lønne seg å gå gjennom denne oversikten over spørsmålene som må besvares, før dere starter utfyllingen av skjemaet.

Her finner du søknadsskjema for skytterkrets

Her finner du søknadsskjema for klubb

Spørsmål eller problemer med søknadsskjema? Ta kontakt med:

Administrasjonskonsulent Dag Olav Rønning
E-post: dag.ronning@skyting.no, tlf 21 02 98 50