Uttakskriterier pistol junior, senior og para for første del av 2020-sesongen

Helga 6.–8.desember blir det vurderingsstevner for pistol. Se uttakskriterier for EM, WC og OL for både pistol junior, senior og para.

– Foreløpig er kriterier for uttak av pistolskyttere til EM for både junior og senior klare, det samme gjelder uttak til første World Cup para. Vi håper flest mulig pistolskyttere tar turen til Bærum for å vise seg fram før det første uttaket i midten av desember, sier sportssjef Tor Idar Aune.

I vedlagte uttaksdokumentet beskriver vi også veien til Tokyo for våre olympiske skyttere og øvrige uttakskriterier blir lagt ut senere.

H&N Cup i München er også i år valgt som forberedelse til EM Luftvåpen for seniorene, mens Gundsølille Open i Danmark i januar er valgt som forberedelse til EM for juniorskytterne. Et flott stevne på Sjælland som danskene vil bruke til EM-uttak og dermed kan vi være trygge på en god konkurranse med gode konkurrenter, og samtidig gode muligheter for å trene på både innledende skyting og finaler.

Vi er samtidig i sluttfasen med å lande alle utøvere som får tilbud om plass på Skytterlandslaget UNG og i seniorenes treningsgruppe. Dette offentliggjøres snarest mulig på våre nettsider. Oppfølgingen av alle pistolskyttere er landslagstrener Uwe Knapp ansvarlig for, og tillegg vil prosjektleder for Skytterlandslaget UNG, Andrea Wick, bistå i oppfølgingen av de yngste skytterne.

Vedlagt i PDF’ene under er uttakskriterier for for første del av sesongen 2020 for rifle junior, senior og para. I tilleg til uttakskriterier for OL 2020 for pistol senior. Disse dokumentene suppleres med resterende kriterier senere.

Vi viser ellers til generelle uttaksregler og kriterier for uttak til Skytterlandslaget som du finner på Skytterlandslagets uttakssider her.