Ny nasjonal øvelse for pistol: T96

Etter søknad fra Breddeidrettskomiteen innføres T96 som ny nasjonal øvelse for pistol.

Øvelsen skytes med samme våpen og klasser som Felt og Spesialfeltøvelsene og er et presisjonsprogram. Øvelsen er spesielt beregnet på Feltskyttere og skytes på avstander fra 11 til 25 meter og tider fra 150 til 10 sekunder, en-hånd og to-hånd skyting.

Øvelsen legges inn som nytt kapittel i Nasjonalt Pistolreglement og er gjeldende fra 1. januar 2020, men du kan lese kapittelet allerede nå ved å laste det ned som PDF her.

Men hva går egentlig denne øvelsen ut på? Leder av Breddeidrettskomitéen (BIK), Asta Kvalbein forklarer. 

– T96 er en ny øvelse for alle bane- eller feltskyttere i pistol, det er en høyere vanskelighetsgrad på denne øvelsen i forhold til andre. Dette er grunnet størrelse på blinken, skytetider og skyteavstander. En kan stille i alle felt- og spesialfeltøvelsene, forklarer hun.

Hun forteller videre hva som skiller denne øvelsen fra øvrige pistoløvelser:

– De viktigste forskjellene er at en kan skyte øvelsen inne eller ute, det er helt opp til hvilke muligheter klubbene har. T96 har vært et uoffisielt program og etter det jeg har hørt så er det fremdeles ingen som har skutt fullt hus på dette ennå. Det sier også hvor vanskelig denne øvelsen er, sier hun.

Det at øvelsen er så vanskelig kan gjøre øvelsen attraktiv for mange erfarne pistolskyttere som er ute etter en ekstra utfordring.

Slik ser blinkene til T96 ut.

– Dette er en mye vanskeligere øvelse enn felt eller baneøvelse som vi har i dag, man kan nesten si at det er presisjonsskyting for både felt og baneskyttere. Det er innersone som teller hvor høyt oppe en er på resultatsiden. Håpet er at vi skal få utvikle våre skyttere til å bli ennå bedre. Foreløpig så håper vi å bare kunne tilby en ny øvelse for våre pistolskyttere

Og hva står forkortelsen T96 for?

– Utgangspunktet for navnet var trening med 96 skudd, en har ikke da tatt høyde for i navnet at det er 80 skudd, forklarer Kvalbein.

Videre opplyser hun at T96 er en øvelse Jakob Kråkevik Odda PK har jobbet sammen med Odd Helge Almeland fra NOP-Voss med.

– Etter det jeg forstår så er dette grunnet at Jakob tapte en omskyting i NM. Øvelsen er satt opp slik at en skal kunne mestre det å stå i en finale med omskyting, det vil da si at dette er ikke akkurat en øvelse for nybegynnere, men det er jo en god øvelse for de også, understreker lederen i BIK.

Hun forteller videre at Jakob har jobbet sammen med skyttersjelene i Haugesund Pistolklubb og og at de også har utviklet blinken det skytes på. Haugesund PK har arrangert ikke-approberte stevner i T96 siden 2013 og dette har sprett seg videre til andre klubber i skytter-Norge.

– Vi i Breddeidrettskomitéen tok derfor kontakt med Jakob Kråkevik og Haugesund Pistolkubb og forhørte oss i sommer om ikke vi kunne gjøre T96 om til en offisiell øvelse. Deretter ble det satt ned en gruppe personer som har jobbet med regelverket og det var Reidun Ann Støle, John Lothe, Jakob Kråkevik, Odd Helge Almeland og meg fra BIK, sier Asta.

Og hvor kan man få kjøpt blinker til T96?

– Informasjon om hvordan blinkene kan kjøpes finner du på øvelsens offisielle nettside t96.no Hvis det er noe klubbene lurer på så kan de ta kontakt med Reidun Ann Støle i Haugesund PK på e-post ordre @ t96.no, eller meg personlig på e-post astask @ skyteidrett.no, avslutter lederen i Breddeidrettskomitéen.