ISSF vedtok ny konstitusjon

Det ble gjennomført ekstraordinær generalforsamling i ISSF sist lørdag i München. Den vedtok 3 viktige saker.

Ny konstitusjon
Med et meget knapt flertall ble det vedtatt en oppdatert konstitusjon (constitution) for ISSF. Den forrige var fra 1980 og det er fjerde gang den fremmes for endringer. Det krevdes 2/3 flertall, det vil si 175 stemmer. 178 stemte for ny konstitusjon.

Dette fornyer en rekke forhold. Den øker den direkte representasjonen av forbund betydelig i ledelsesstrukturen til ISSF. Den øker representasjonen av begge kjønn i valgte organer. Det åpner for en potensiell økning i antall konkurranser, utvider utsiktene for direkte økonomisk støtte til medlemsforbundene, styrker idrettsutøverens rolle og implementerer prinsipper for god styring, OL-charteret og WADA-koden.

Norge var blant de relativt få landene som ga innspill innen høringsfristene. Den største påvirkningen Norge har hatt er at Ingrid Stubsjøen, styremedlem i NSF og leder av Toppidrettskomitéen, har vært direkte involvert i komiteen som utarbeidet det endelige utkastet som ble vedtatt.

– Jeg vil rette en kjempestor takk til Ingrid for profesjonelt arbeid i hele høst, og ikke minst den siste uken i München før generalforsamlingen, sier president i Norges Skytterforbund, Håvard Larsen.

Medlemsavgiften til ISSF
Denne ble redusert fra 1500 sveitserfranc til 500 dollar.

Utjevning av VM-arrangementer
Lerdue har hatt annen turnus på VM-arrangementer enn pistol og rifle. Denne blir nå utjevnet. VM de neste årene blir som følger:

  • 2021: Senior VM Lerdue og senior VM pistol/rifle
  • 2022: Senior VM Lerdue/pistol/rifle og junior VM Lerdue/pistol/rifle
  • 2023: Senior VM Lerdue og senior VM pistol/rifle
  • 2024: Junior VM Lerdue og junior VM pistol/rifle (OL-år for senior)