Julehilsen fra presidenten

Bly og miljø har vært og kommer til å være sentrale tema fremover. Det europeiske kjemikaliebyrå (ECHA) hadde høringsfrist 16. desember 2019 på et foreløpig forslag om å forby bly innen all skyting. De kommer ut med et oppdatert forslag i løpet av 2020 som trolig skal stemmes over i EU i tredje kvartal 2020. Norges Skytterforbund mener oppsamling av bly er riktigere enn forbud mot bruk av bly. Uansett må NSF og alle våre klubber sammen med alle andre skytterorganisasjoner i Norge ta dette på alvor og håndtere bly både historisk og fremover.

Det er relativt god erfaring med håndtering av bly i tørr masse. Bly i våtmarksområder er det derimot vesentlig mindre erfaring med. NSF har derfor tatt initiativ til å samle fagekspertisen i Norge for å drøfte erfaringer og hva som er beste måte(r) å håndtere bly og våtmark på. Representanter for Forsvarsbygg, Universitet i Oslo, Norges Geotekniske Institutt, Det Frivillige Skyttervesen, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Asplan Viak, Rieber Prosjekt og Norges Skytterforbund møtes tidlig i januar. Dette blir et av flere svært viktige tema på Skyttermessen 2020.

2019 har vært et flott år for Norges Skytterforbund. Medlemsmassen øker, klubbene utvikler stadig nye skyttere, nye anlegg kommer på plass, NM-veka 2019, gode prestasjoner internasjonalt innen feltpistol, Nordisk Trap, PPC, Fitasc og ISSF, fem kvoteplasser til OL og fire kvoteplasser til Para-OL i 2020, tildeling av EM luft i 2022 og det er nytenking i mange deler av organisasjonen for hvordan utvikle oss videre – for å nevne noe. Og i 2019 har ISSF endelig fått vedtatt en oppdatert konstitusjon (constitution) som gjør at rammene og omdømme for sportsskyting kan utvikles videre.

2020 blir et svært spennende år. Bly og miljø, våpenloven og ny forskrift, omdømme for skyting, Skyttermessen med konferanse, mange nasjonale og internasjonale mesterskap, OL og Para-OL, SkytterAdmin 2.0, nye øvelser som T96 og Engelsk Sporting, videreutvikling av feltpistol-øvelsene som vår største breddeidrett. Og mye mer.

Takk for den flotte innsatsen du gjør for NSF, våre nærmere 33 000 medlemmer og sportsskytingen i Norge. Skyttermessen 2020 blir et flott møtested for å få idéer til å utvikle oss videre. Følg med på www.skyttermessen.no og ikke minst, spander kr 120 som gir deg en hel dag med utstillinger, seminarer og foredrag på Comfort Runway Hotell og i messehallen til Clarion ved siden av, begge to kun noen få kilometer unna Oslo Lufthavn Gardermoen.

NSF og jeg ønsker deg et en god jul og riktig godt nytt år. Ser frem til fortsatt godt samarbeid i 2020!

Håvard Larsen
President, Norges Skytterforbund