Eksperter møttes på Idrettens Hus for å diskutere bly i våtmarksområder

Eksperter fra Forsvarsbygg, Norges Geotekniske Institutt (NGI), Universitetet i Oslo og ingeniørfirmaet Asplan Viak møtte denne uka representanter fra Norges Skytterforbund, Det frivillige Skyttervesen og Norges Jeger- og Fiskerforbund for å diskutere hvordan man best skal håndtere bly i våtmarksområder.

Det utredes for tiden mulige restriksjoner mot blyammunisjon i EU. Initiativet er tatt av Det europeiske kjemikaliebyrå (ECHA). I tillegg er det et økt fokus på blyforurensning ved norske skytebaner. Det er dokumentert at bly i fast form som ligger i tørr grunn kan håndteres, men bly som ligger i våtmark gir særegne miljøutfordringer.

Det finnes flere norske skyteanlegg som er bygd enten på eller i nærheten av våtmarksområder. Blant disse skyteanleggene er Løvenskioldbanen i Bærum, som tilhører Norges Skytterforbund. For Norges Skytterforbund er god håndtering av blyforurensning på Løvenskioldbanen en viktig sak og håndtering av bly ved andre skyteanlegg tilknyttet våtmark er viktig også for Det frivillige Skyttervesen og Norges Jeger- og Fiskerforbund.

Derfor møttes representanter fra skytterorganisasjonene denne uken eksperter fra Forsvarsbygg, Norges Geotekniske Institutt (NGI), Universitetet i Oslo og ingeniørfirmaet Asplan Viak på Idrettens Hus i Oslo for å innhente informasjon og diskutere hvilke løsninger som egner seg best for å håndtere blyforurensning i våtmarksområder.

De ulike ekspertene bidro med hver sin særkompetanse. Forsvarsbygg har lang erfaring med å rydde skyteanlegg for Forsvaret, NGI har gjennomført et forskningsprosjekt for å redusere blyinnholdet i våtmark i nærheten av en skytebane og Asplan Viak jobber for tiden med konkrete tiltak for å begrense spredning av blyforurensning ved Løvenskioldbanen.

Alle ekspertene understreket at håndtering av blyforurensning i våtmark er et krevende tema som det for tiden ikke finnes noen enkle løsninger for.

Imidlertid ble flere mulige tiltak presentert av ekspertene. Blyforurensningen kan blant annet begrenses ved hjelp av rensedammer og avskjærende grøfter. Filtrering av vann i nærheten av blykilden, rørlegging av bekker og justering av pH-verdier i vannet var også blant løsningene som ble foreslått. Ingen av løsningene gir spesielt god miljøeffekt hver for seg, men kan være gunstige i kombinasjon.

Mer drastiske løsninger som å fjerne myrmassen til et deponi eller til brenning er teknisk mulig, men ble ikke anbefalt av ekspertene. Å fjerne myrmassene vil kreve trehogst og andre store og uønskede inngrep i naturen og man kan miste kontroll på utlekking av bly med tilhørende store miljømessige konsekvenser. Eventuell brenning av fjernet myrmasse er også i seg selv miljøskadelig da det genererer store mengder CO2.

Dette er det første av flere planlagte møter skytterorganisasjonene skal ha for å finne gode løsninger for å håndtere blyforurensning ved norske skytebaner.

– Det er uten tvil krevende å løse utfordringer relatert til bly på skyteanlegg i våtmarksområder. Men vi kommer til å fortsette å søke etter så gode løsninger som mulig, forteller president i Norges Skytterforbund Håvard Larsen.

Skyttermessen 2020 blir bly og miljø et svært sentralt tema. Fredag 31. januar fra 13:00–16:15 blir det foredrag og debatt om temaet der representanter fra alle skytterorganisasjonene og ekspertene fra Forsvarsbygg, Norges Geotekniske Institutt (NGI), Universitetet i Oslo og ingeniørfirmaet Asplan Viak tar i mot spørsmål fra publikum.

Les mer om program, utstillere og billetter til Skyttermessen 2020 på www.skyttermessen.no.