Uttak til World Cup, World Cup Para, EM Luftvåpen og Prøve-OL våren 2020

Her finner du uttak til World Cup, World Cup Para, EM Luftvåpen og Prøve-OL 2020.

Uttak World Cup Lerdue, Nikosia og New Delhi

Norges Skytterforbund har tatt ut følgende lerdueskyttere til World Cup i Nikosia og New Delhi i mars måned. Uttaket er godkjent av Toppidrettskomiteen etter samlet innstilling fra landslagstrenere og sportssjef.

World Cup Nikosia, Kypros:
Malin Farsjø, skeet kvinner
Jørgen Engen, skeet menn
Jonas Filtvedt, skeet menn
Erik Watndal, skeet menn
Espen Unneland, OL-trap menn
Ruben Grønbeck Lillerud, OL-trap menn

Uttak gjort etter en samlet vurdering av sesongen 2019 og treningsarbeid så langt i sesongen.

World Cup New Delhi, India:
Jørgen Engen

Uttak gjort i skeet etter en samlet vurdering av sesongen 2019 og treningsarbeid så langt, og etter dialog med aktuelle skyttere. På OL-trap prioriteres trening og deltagelse i andre konkurranser, som forberedelse til resten av sesongen.

Uttak Rifle World Cup, New Delhi og supplerende uttak EM Luftvåpen

Norges Skytterforbund har gjennomført supplerende uttak på pistol og rifle til EM Luftvåpen og også tatt ut følgende rifleskyttere til World Cup i New Delhi i mars måned. Uttaket er godkjent av Toppidrettskomiteen etter samlet innstilling fra landslagstrenere og sportssjef.

World Cup New Delhi, India:
Jeanette Hegg Duestad, rifle
Jenny Stene, rifle
Katrine Lund, rifle
Henrik Larsen, rifle
Simon Kolstad Claussen, rifle
Jon-Hermann Hegg, rifle

Uttak gjort i iht til uttakskriterier på rifle og pistol, og i dialog med aktuelle skyttere. Landslagstrener pistol velger trening og deltagelse i andre konkurranser etter dialog med aktuelle pistolskyttere, som forberedelse til resten av sesongen.

EM Luftvåpen Worclaw, Polen – supplerende uttak:
Elena Eikevoll Heltne, 10m luftpistol kvinner junior
Erik Eknes, 10m luftpistol menn junior
Endre Hagelund, 10m luftrifle menn senior

Uttak gjort i iht til uttakskriterier på pistol. Iht informasjon gitt etter vurderingsstevner på Kolsås i desember, er ytterligere to skyttere tatt ut til å representere Norge på pistol junior etter prestasjoner og resultater i Kisen Open sist helg.

Vegard Nordhagen har etter samtaler med landslagstrener rifle og sportssjef kommet til felles enighet om at han står over EM for å prioritere trening og restitusjon i denne perioden. Endre Hagelund overtar plassen iht uttakskriterer.

Uttak World Cup Para, Al-Ain

Norges Skytterforbund har tatt ut følgende rifleskyttere til World Cup Para i Al Ain i mars måned. Uttaket er godkjent av Toppidrettskomiteen etter samlet innstilling fra landslagstrener og sportssjef.

World Cup Para Al-Ain, De forente arabiske Emirater:
Heidi Sørlie-Rogne, rifle R5 + R9
Jørn Dalen, rifle R3 + R6
Paul Aksel Johansen, rifle R3 + R6
Daniel Walø, rifle VIP

Uttak gjort i iht til uttakskriterier på para rifle og para pistol og i dialog med aktuelle skyttere.

Uttak til Prøve-OL 2020

Norges Skytterforbund har tatt ut følgende skyttere til Prøve-OL i Tokyo i april måned. Uttaket er godkjent av Toppidrettskomiteen etter samlet innstilling fra landslagstrenere og sportssjef.

Prøve-OL Tokyo, Japan:
Jeanette Hegg Duestad, rifle
Jenny Stene, rifle
Henrik Larsen, rifle
Simon Kolstad Claussen, rifle
Erik Watndal, skeet

Uttak gjort i iht til uttakskriterier på rifle og en samlet vurdering av sesongen 2019 og treningsarbeid så langt på skeet.

Uttak til prøve-OL begrenset av antall kvoteplasser Norge har sikret seg til selve OL 2020, iht til arrangørens bestemmelser. Hvilke øvelser som de ulike rifleskyttere skal skyte, avgjøres først etter avklaring om Norge sikrer seg enda flere kvoteplasser til OL gjennom gode prestasjoner i EM Luftvåpen i slutten av februar.

Uttaket til prøve-OL kan da eventuelt suppleres med flere utøvere og øvelser fordeles deretter mellom rifleskytterne.

Spørsmål til disse uttakene rettes direkte til sportssjef Tor Idar Aune på mobil 908 47 231 eller på e-post: tori @ skyting.no