Klasseføringa 2020

Klasseføringa for 2020 er nå klar for alle øvelser/klasser. Utøverne kan sjekke sine startkort på sin Min Idrett-side (https://mi.nif.no), og klubbene kan se sine utøveres startkort og rette evt. feil via NIFs ResultatAdmin. Noen feil vil det helt sikkert være, ikke minst siden det er en del av 2019-stevnene der resultatene mangler i databasen. For lerdue og rifle vil det nok også være utøvere som er plassert i feil aldersklasse (kanskje også for pistol, da bare for skyttere i ungdomsklassene). I tillegg vil det gjerne også være utøvere som ønsker å få registrert nybegynnerklasse (C eller D) for øvelser de ikke har skutt tidligere.

Vær også oppmerksom på følgende:
– Nybegynnerklasse pistol – klasse D
Klasse D i pistol er en nybegynnerklasse, klassen er i de ulike pistoløvelsene åpen for de som skyter sine første konkurranser i øvelsen i 2020, samt de som debuterte i oktober-desember 2019. Dette unntaket for høsten 2019 har vi dessverre ikke hatt mulighet til å følge opp i den automatiske klasseføringen, det vil si at de som skjøt sine første konkurranser i en øvelse mellom 1.10 og 31.12.2019 er registrert i klasse C. Her må klubbene derfor foreta en manuell oppretting fra C til D for de som starta å skyte i fjor høst, og som ønsker å skyte i klasse D i 2020.

– Klasseføring for de som har hatt et opphold i konkurranseskytinga
De som har vært klasseført siden SkytterAdmin ble innført, dvs. siden 2017, vil ha sin klasse registrert på startkortet også hvis de ikke har konkurrert i 2019. For de som har hatt noen års opphold fra skytinga og har «blanke» startkort for noen eller alle øvelser, er det vanlige regler som gjelder; man fortsetter å skyte i samme klasse som den man skjøt i før man tok en pause. Men har man vært lenge borte fra skytinga, finnes det ingen fasit på hvor de skal plasseres i ABC(D)-systemet. Her må det gjøres vurderinger i hvert enkelt tilfelle, avhengig av hvor lenge skytteren har vært vekk fra idretten.
Uansett må klubben i slike tilfeller manuelt fylle ut startkortene med korrekt klasse for de utøverne det gjelder.

– Utskrift og nedlasting av startkort
Vi oppfordrer alle skyttere til å logge seg på Min Idrett (https://mi.nif.no) og sjekke, og evt. hente ut, sitt startkort der. Før eller seinere bør alle skyttere uansett opprette en bruker på Min Idrett, dette vil også forenkle klubbenes arbeid med bl.a. kontingentinnkreving og adresseendringer. Har dere problemer med å logge dere på Min Idrett, kontakt NIF Support på support @ idrettsforbundet.no eller 21 02 90 90. Haster det å få hentet ut statkortet, kan man kontakte klubben for å få hjelp.

******

Det overstående gjelder suppleringer/feil på startkortene som kan rettes opp av de medlems-/arrangementsansvarlige i klubben. Finner dere feil som virker å være mer grunnleggende enn det som er nevnt ovenfor, ta kontakt med NSF v/Dag Olav Rønning; dag.ronning @ skyting.no.