Norges Skytterforbund søker vikar til stillingen Idrettskonsulent – NY SØKNADSFRIST

Norges Skytterforbund er et særforbund under Norges Idrettsforbund. Forbundet har ca. 35 000 medlemmer fordelt på 520 klubber. Aktiviteten er fordelt på grenene lerdue, pistol, rifle og viltmål. Norges Skytterforbunds formål er å fremme skyteidretten i Norge, og representere idretten internasjonalt. Forbundets administrasjon er lagt til Idrettens Hus ved Ullevål Stadion.

Arbeidsgiver: Norges Skytterforbund
Stillingstittel: Idrettskonsulent
Søknadsfrist: 31. januar 2020 – NY FRIST
Ansettelsesform: Vikariat, 9. mars 2020 til 15. januar 2021

Idrettskonsulenten er ansvarlig for å følge opp kretser og klubber som skal arrangere og gjennomføre kurs, samt andre arrangementer som Landsstevnet for rekrutter og nettverkssamling for kvinner. Idrettskonsulenten følger også opp NSFs arbeid med klubbutvikling og integrering, diverse rapportering, budsjett og administrative oppgaver. 

Hovedarbeidsoppgaver:

 • Utdanning og kurs
 • Fagansvar klubbutvikling
 • Fagansvar integrering
 • Diverse arrangement
 • Bilagshåndtering
 • Administrative oppgaver

Kvalifikasjoner:

 • Idrettsfaglig kompetanse
 • God kunnskap om norsk idretts organisasjon
 • Utadvendt og serviceinnstilt
 • God evne til organisering og planlegging
 • Administrativ erfaring
 • Beherske norsk og engelsk, skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

 • Systematisk og i stor grad selvgående
 • Takle høyt arbeidspress og holde frister
 • Fleksibel med tanke på arbeidsoppgaver

Lønn etter avtale.

Kontaktperson: Idrettskonsulent Helene Rønningen
E-post: helene.ronningen @ skyting.no
Mobiltelefon: 911 31 131

Søknad med CV sendes på e-post til helene.ronningen @ skyting.no eller per brev til:

Norges Skytterforbund, Pb 5000, 0840 Oslo, innen 24. januar 2020.

Søknader blir ikke returnert.