Breddemidlene for 2020 er fordelt

Breddemidlene for 2020 er nå fordelt. Breddemidlene er en tilskuddsordning i NSF der en del av forbundskontingenten som kreves inn fordeles som breddemidler til klubber og kretser etter søknad.

Klubbene får støtte til elektroniske skiver og lerdueanlegg, kretsene får støtte til ulike rekrutteringstiltak, treningsgrupper i krets eller region, samt kurs for dommere og trenere. For 2020 er breddemidlene fordelt slik, av et utvalg oppnevnt av Breddeidrettskomiteen (BIK):

Til klubbene:

Eidskog Sportskyttere Kr. 50.000,- El-skiver/monitorer – rifle/pistol
Hardanger Sportskytterklubb Kr. 25.000,- Lerdueanlegg – FITASC
Hobøl Miniatyrskytterlag Kr. 50.000,- El-skiver – rifle
Levanger Miniatyrskytterlag Kr. 30.000,- El-skiver – rifle
Mo Pistolklubb Kr. 50.000,- El-skiver – pistol
Oslo Sportskyttere Kr. 20.000,- El-skiver – viltmål
Sarpsborg og omegn JFF Kr. 25.000,- Lerdueanlegg – FITASC
Skien JFF Kr. 50.000,- Lerdueanlegg – Nordisk Trap
Støren Sportskytterklubb Kr. 50.000,- El-skiver – pistol/rifle
Tromsø Pistolklubb Kr. 50.000,- El-skiver – pistol

Til kretsene:

Akershus Kr. 39.000,- Regionale treningsgrupper, Landsstevnet
Hordaland Kr. 16.500,- Regionale/lokale treningsgrupper
Møre og Romsdal Kr. 30.000,- Regionale treningsgrupper
Nordland Kr. 15.000,- Landsstevnet
Nord-Trøndelag Kr. 15.000,- Landsstevnet
Sør-Trøndelag Kr. 26.500,- Landsstevnet, Dommerkurs,  Treningssamling
Telemark Kr. 30.000,- Landsstevnet, Dommerkurs,  Trenerkurs
Østfold Kr. 26.000,- Regionale/lokale treningsgrupper, Dommerkurs,  Trenerkurs