Kom med innspill til revisjon av nasjonalt pistolreglement 2020

Med bakgrunn i presentasjon på Skyttermessen i januar/februar 2020 og Dommerinstruktør-samlingen som gikk samtidig, vil vi gjerne ha meninger fra medlemmene. Vi i denne forbindelsen er Regelkomiteen som jobber med revisjon av Nasjonalt Pistolreglement.

Tilbakemeldinger sendes til Forbundskontoret på E-post: nsf @ skyting.no. Siste frist for tilbakemelding er 1. mars 2020.

Trykk her for å laste presentasjonen som ble gjennomgått på messen, samt trykk her for å laste ned et omfattende regneark med faktormålinger i Magnum 1.

Vi har totalt 9 spørsmål/problemstillinger som vi vil ha tilbakemelding på. Vi tar også imot andre synspunkter på de nasjonale reglene hvis de er velbegrunnet.  Vi vil gjerne ha løsninger. Det betyr at gode idéer er bedre enn bare kritikk. Vi vil også gjerne vite om dere er enige i utspill eller ikke.

Les gjennom presentasjonen før dere svarer.

Sikkerhet ved magnumskyting må forbedres, se forslag 1, 2, og 3 til tiltak.

1. Senke krav til faktor i Magnum 1 fra 190 til 180. Dette vil fjerne en del behov for hjemmeladninger da de fleste tilgjengelige fabrikkpatroner vil holde faktorkravet til Magnum 1 (se regneark)

2. Øke avstand mellom skyttere ved å dele skytelag i to deler. (Dette kan vi gjøre som en prøveløsning under årets NM på Oppdal.)

3. Innføre krav om briller med sidebeskyttelse eller lue med sideklaffer, i øvelsene Magnum 1 og 2.

*****

4. Tolking av skudd med kun bruk av platetolk i feltøvelsene. Det vil si fjerne bruk av kule som tolkemetode. Tolke med kule er meget vanskelig å gjennomføre i praksis, og på en rettferdig måte. Dette forutsetter at det blir laget platetolker som NSF kan godkjenne.

5. Innføre noen klesregler for finaler og premieutdeling. I dag har vi ingen regler.

6. Omskyting i feltøvelsene. Se vedlagte presentasjon for argumenter og mulige løsninger. Foreløpig heller det mot fjerning av omskyting samt litt øking av vanskelighetsgraden på løypa. Rangering med innertreff som i veteranklassen.

7. Funksjonsfeil i felt. Tidligere hadde vi et regelverk som forsvant sammen med fjerning av funksjonsfeil. Det er gjeninnført funksjonsfeil, men ikke regelverket for hvordan dette skal gjennomføres med hensyn til dømming, omskyting, etc.

*****

Etter tilbakemeldinger fra dommerinstruktørene:

Nasjonalt regelverk er blitt for komplisert å bruke, og det er blitt vanskelig å forstå skille mellom bane og felt.

Dommerutdanning er blitt problematisk og vi ser en løsning ved å reversere noe av siste revisjon. Vi trenger for eksempel ikke hente inn hele ISSF luftpistol-regelverk for å lage en nasjonal øvelse i sprintluft. Det samme gjelder for hurtig Fin og Grov. Vi kan da rendyrke felt- og T96-øvelsene i ett feltreglement og la de typiske baneøvelsene leve litt på siden av dette.

Det er også komplisert når vi må lage et eget regelverk for tolking av hurtig grov som skytes på elektronikk. På grunn av sammenblandinger skal dette tolkes med platetolk og deretter med kule i skutt kaliber. Lett på pappskiver, men ikke like lett på elektronikk. Det er ikke enkelt å være dommer når man skal ha så mange variabler i hverdagen.

8. Hurtigpistol Fin og Grov, NAIS samt sprintluft behandles på lik linje som Fripistol B og PPC 1500. Det vil si at de henviser til internasjonalt regelverk der det er behov. Det vil si i 10, 25 og 50 meter-øvelsene. Øvrige hurtigpistoløvelser lager vi tekster for å ivareta.

9. Generell opprydding av nasjonalt pistolregelverk.