Spillemidler utstyr – ny frist!

Idrettsforbundet har forlenget fristen for å søke om spillemidler til utstyr til mandag 9. mars.

Ordningen omfatter utstyr kjøpt i løpet av 2019. Utstyr som skytterklubbene kan søkes om støtte til er følgende:
– Rekrutteringsvåpen
– Våpenskap
– Skytestøtter for personer med funksjonsnedsettelse
– Skytebord for personer med funksjonsnedsettelse
– Lydsikter
– Skytematter

I utgangspunktet utgjør støtten 33% av innkjøpsprisen på utstyret, men det kommer som regel inn flere søknader enn de midlene som er bevilget fra departementet, så den reelle stønadsandelen blir nok litt lavere (i fjor var den på mellom 25 og 30 %).
Klubbene søker via SportsAdmin: https://sa.nif.no, og det er klubbleder og andre med tilsvarende funksjon som har tilgang til å søke. Se denne informasjonen fra NIF om hvordan søknadsløsningen fungerer.

Har dere problemer med å få lagt inn søknaden, kontakt NIF support på 21 02 90 90 eller support @ idrettsforbundet.no.