Landsstevnet for rekrutter 10m og NM 10m/15m på Ørlandet er utsatt

NSF har besluttet å utsette Landsstevnet for rekrutter 10m og NM 10/15m på Ørlandet, og ser på mulighetene for å sette opp arrangementene igjen til høsten i samarbeid med arrangørene. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette senere.

Vi ønsker at deltakere på våre arrangement skal kunne føle seg trygge, og vi ønsker å ta et samfunnsansvaret for at koronaviruset ikke skal spre seg ytterligere. Vi beklager til alle deltakerne og klubbene som har planlagt å delta på Landsstevnet for rekutter og NM 10m/15m på Ørlandet, men er sikre på at dette er riktig avgjørelse.

Arrangørene for NM 10m/15m på Ørlandet legger også ut praktisk informasjon om situasjonen på sine nettsider her.

Folkehelseinstituttet (FHI) kommer med oppdaterte retningslinjer for arrangement fortløpende og det er høyst uklart hvordan situasjonen vil se ut i nærmeste fremtid. Vi ber våre organisasjonsledd om å følge de rådene og retningslinjene som oppdateres jevnlig fra Folkehelseinstituttets hjemmesider.

Norges Idrettsforbund (NIF) har også god dialog med norske helsemyndigheter om situasjonen. Se NIFs informasjonsside om koronaviruset her.