Styrets sammensetning

Siden med liste over styrets sammensetning og valget utsendinger er nå oppdatert med navn og epost-adresser.