Kom med synspunkter til ny våpenforskrift

Justisdepartementet har sent forslag til ny våpenforskrift ut til høring, med høringsfrist 2. juni.

Forslaget ser lite dramatisk ut for NSF-skyttere, men forbundet vil selvsagt gå nøye gjennom forskriften før vi svarer.

Dette er en åpen høring og forbundet oppfordrer de som har synspunkter på forslaget om å svare på høringen.