NSF oppfordrer skytterklubber til å delta på digitale kurs

I tråd med anbefalingene fra myndighetene har norsk idrett utsatt alle planlagte fysiske kurs, møter og samlinger i perioden til og med 15. juni. For perioden etter 15. juni avventer vi helsemyndighetene og Idrettsforbundet sine råd og videre føringer.

I løpet av aktivitetsstoppen vil NSF oppfordre alle skytterklubber til å benytte anledningen til å delta på digitale kurs. Flere idrettskretser tilbyr kurs rettet mot å stimulere utvikling og kompetanseheving i klubbene. De fleste kursene gjennomføres ved hjelp av en enkel plattform, Microsoft Teams. Les mer om Teams her hvis dette er et nytt verktøy for deg.

Under finner du en oversikt over kurstilbudene i kalenderen til din idrettskrets. Vi oppfordrer klubbene til å ta kurs hos sine respektive kretser for å få et bedre tilbud og oppfølging. Likevel, dersom din krets har et begrenset digitalt tilbud, kan du ta kontakt med andre kretser for å undersøke muligheten til påmelding.

 • Agder – Foreløpig ingen digitale kurs
 • Innlandet – Tilbyr digitale kurs i KlubbAdmin, Samordnet Rapportering, Styrets oppgaver, Valgkomitè, Årsmøte, Tilrettelegging paraidrett
 • Møre og Romsdal – Tilbyr digitale kurs i Tilrettelegging paraidrett, Styrets ansvar, KlubbAdmin, Idretten som arbeidsgiver
 • Nordland – Foreløpig ingen digitale kurs
 • Oslo – Tilbyr digitale kurs i Tilrettelegging paraidrett, Klubbens Styrearbeid.
 • Rogaland – Tilbyr digitale kurs i KlubbAdmin
 • Troms og Finnmark – Foreløpig ingen digitale kurs
 • Trøndelag – Tilbyr digitale kurs i Samordnet Rapportering, Klubbens styrearbeid, Økonomistyring og regnskap, Årsmøte
 • Vestfold og Telemark – Tilbyr digitale kurs i Økonomi for idrettslag, Tilrettelegging for paraidrett, KlubbAdmin, Samordnet rapportering, Gjennomføring av digitalt årsmøte
 • Vestland – Tilbyr digitale kurs i Styrearbeid i praksis, KlubbAdmin, Økonomi for idrettslag
 • Viken – Tilbyr digitale kurs i Styrearbeid i praksis, KlubbAdmin, Tilrettelegging paraidrett