Ny lov / Reviderte lerdueregler

Norges Skytterforbunds styre har vedtatt revidert lov for Norges Skytterforbund. Lovendringene er en følge av de endringene i Idrettsforbundets lovnorm for særforbund som ble vedtatt på Idrettstinget i fjor.

Hvis du ønsker en gjennomgang av de endringene som er gjort, se fila med info om «Lovnorm for særforbund». Endringene er i hovedsak av formell karakter og en følge av endringer i NIFs lovverk generelt (noe mange sikkert allerede har sett i og med den nye lovnormen for idrettslag).

******

ISSF vedtok i forkant av 2020-sesongen endringer i lerduereglene (skeet, OL-trap og dobbeltrap) og disse endringene er nå oversatt til norsk. Endringene berører i liten grad lerdueskyting i Norge, de omfatter regler for mix-lag-øvelsene i OL-trap og skeet som hittil, samt innføring av VAR-bedømming i finaler i OL og VM. De nye reglene er å finne her og de endringene som er gjort, gjelder hovedsaklig kapitlene 18, 19 og 20.