Trener webinar – Antidoping Norge

TRENERWEBINAR 23. OG 28.APRIL – BLI MED!

Antidoping Norge (ADNO) tester ut webinar for trenere, og starter med en grunnleggende innføring i antidoping i et trenerperspektiv. Foredraget har en varighet på ca. 30min, og tar for seg hvem som bruker doping i norsk idrett i dag, motivasjon for bruk, konsekvenser, risikofaktorer, beskyttelsesfaktorer og hvilke verktøy idretten kan ta i bruk. Webinaret passer for ALLE som er trenere i idretten, og avholdes to ganger. Lav terskel for å være med her – benytt sjansen! Påmeldingslinkene finner du nedenfor.

Det blir det samme innholdet begge dager, slik at man har to forskjellige datoer og klokkeslett å velge mellom. ADNO ønsker er å gi et overordnet bilde, slik at det blir lettere for trenere å forstå hvorfor dette er et relevant tema for dem. Tanken er at ADNO senere kan tilby webinarer der de går mer i dybden på enkeltemner.

I vedlegget finner du mer utfyllende informasjon om hvordan ADNO jobber i disse Covid 19 tider og hva de kan tilby av tjenester.

 

Kontaktperson ADNO: Siri Bynke

Email: siri.bynke @ antidoping.no

Tel: 98 62 44 78 / 09765 (sentralbord)