Spørreundersøkelse fra Norges Skytterforbund sendt ut til alle medlemmer

Vi i Norges Skytterforbund ønsker å gjøre en best mulig jobb for vår idrett og alle våre medlemmer. I den forbindelse gjennomfører vi nå en spørreundersøkelse for å få vite mer om våre medlemmers forhold til idretten vår.

Om du er medlem i NSF så har du i dag mottatt en spørreundersøkelse av oss på e-post. Om du har mottatt e-post fra oss så setter vi stor pris på om du tar deg tid til å svare på undersøkelsen.

Undersøkelsen gjennomføres av Mindshare og Norstat, tar bare noen minutter å gjennomføre, og du er selvsagt helt anonym når du svarer.

Tusen takk for hjelpen!