Ungdoms- og paraUng samling for luftrifle 6. september i Alfhallen

Norges Skytterforbund inviterer til ungdomssamling for luftrifle i Alfhallen på Kløfta.

Klokken: 11.00-16.00           
Pris: 200 kroner per person

Målgruppen for samlingen er ståendeskyttere i alderen 14-18 år, der temaene vil være å:

  • Styrke og balanse for stående skytestilling
  • Oppbygging av stående skytestilling

For parautøvere vil det vil være mest aktuelt å kvalitetssikre den sittende/liggende skytestillingen. Merk at for parautøvere er det åpent for ungdommer i begge grener; pistol og rifle.

Utstyr:
Hver enkelt utøver må stå for eget utsyr, som vil være: luftrifle, kuler, hørselvern, skytebekledning og drikkeflaske. For parautøvere vil det eventuelt være aktuelt med luftpistol og skytebord.

I tillegg til å stille med bane og erfarne instruktører, vil Norges Skytterforbund stå for lunsj og frukt på banen. Egenandel for å være med på samlingen vil være 200 kroner per deltaker.

Påmelding:
MERK!: Hver klubb kan stille med maks 4 skyttere. Det kan bli aktuelt for klubber å stille med høyere antall dersom det er ledig plass. Maksantallet utøvere på samlingen er 30 skyttere.

Påmeldingen er bindene og påmeldingsfristen er 21. august.
Påmeldingen skal komme fra klubben, og samlet påmeldingsavgift blir fakturert til klubben. Påmeldingen skjer på dette påmeldingsskjemaet.

Trykk her for å se invitasjon.

 

Kontaktperson:                                                                      Kontaktperson parautøvere:
Varja Røhmer                                                                       Gyda Nordhagen
varja.røhmer @ skyting.no                                                    gyda.nordhagen @ skyting.no