Vurdering for Skytterlandslaget 2021

September og starten på oktober blir viktig periode for alle som ønsker å vise seg fram og teste seg mot resten av norges beste skyttere. Opplegg er vedtatt og datoer er satt for vurderingsstevner i OL- og PL-øvelser, før uttak til Skytterlandslaget 2021.

– Fortsatt vet vi ikke om det blir arrangert EM Junior utendørs for pistol og rifle i september, EM lerdue junior og senior i september og/eller EM para pistol og rifle i november. I mellomtiden velger vi å planlegge vurderingsstevner her hjemme til høsten slik at våre utøvere uansett har noe å jobbe fram mot, sier sportssjef for Skytterlandslaget Tor Idar Aune.

I september og starten av oktober blir det flere stevner i alle OL- og PL-øvelser, som alle norske utøvere kan trene mot og forberede seg til. Prestasjoner og resultater i disse konkurransene vil vektlegges for uttak til lag og treningsgrupper på Skytterlandslaget 2021.

– Vi håper dette gir inspirasjon til fortsatt høy treningsaktivitet gjennom sommeren, på tross av at de fleste store internasjonale konkurranser forsvant denne helt spesielle sesongen. Skulle internasjonale konkurranser plutselig terminfestes igjen, så kan det komme endringer i våre planlagte vurderingsstevner, sier sportssjef Aune. Uttak til eventuelle internasjonale konkurranser i 2020 blir gjort ved skjønnsmessig vurdering av landslagstrenere og sportssjef.

I denne artikkelen presenteres endelige datoer for vurderingsstevner for pistol, pistol para, rifle og rifle para – både junior og senior. Senere kommer endelig oversikt over stevner for viltmål og lerdue.

Vurderingsstevner (junior og senior):

Pistol og Pistol Para
04-06.09 – Sola – 25 meter sportpistol x 2, 25 meter silhuettpistol x 2
12-13.09 – Løvenskiold – 25 meter sportpistol, 25 meter silhuettpistol (NM)
25-27.09 – Kisen/Alfhallen  – 10 meter luftpistol x 3

Rifle
05-06.09 – Løvenskiold – 50 meter rifle helmatch x 2
11-13.09 – Kisen – 50 meter rifle helmatch x 2
25-27.09 – Kisen – 10 meter luftrifle x 3
10-11.10 – Kisen – 50 meter rifle helmatch + liggende (NM)

Rifle Para
05-06.09 – Løvenskiold – 50 meter R6 og R9 x 4 (2 hver dag)
11-13.09 – Kisen – 50 meter rifle helmatch R7 og R8 x 2
25-27.09 – Kisen – 10 meter luftrifle R1, R2, R3, R4, R5 x 3
10-11.10 – Kisen – 50 meter rifle R6, R7, R8, R9 (NM)

Rifle Viltmål
(fastsettes senere)

Lerdue OL-trap
25-27.06 – Løten – 125 skudd (NM)
(minimum to stevner i september – fastsettes senere)

Lerdue Skeet
25-27.06 – Løten – 125 skudd (NM)
(minimum to stevner i september – fastsettes senere)

– Det er selvfølgelig valgfritt å delta i disse konkurransene, men vi ønsker oss stor deltagelse slik at alle får muligheten til å måle seg mot hverandre under samme forhold i samme stevne. Det gir oss best mulig grunnlag for å sette sammen landslagsgrupper, sier Tor Idar Aune.

Skytterlandslaget 2021 blir delt inn i to hovedgrupper. ELITE for etablerte utøvere, og UNG for unge og mindre erfarne utøvere. I tillegg blir det også i 2021 satt opp treningsgrupper for enkelte grener og øvelser der dette er nødvendig.

Her er utdrag fra revidert sportsplan vedtatt av Toppidrettskomiteen, juni 2020:

4.1      Landslag 2021

Inndeling i to landslag – UNG og ELITE. Differensiering innad i begge disse landslagene (de beste i UNG+ og ELITE+). UNG produserer skyttere til ELITE. Under disse landslagene settes opp treningsgrupper i de grener der dette er nødvendig for å nå ønsket antall skyttere opp på ELITE-nivå. Max antall skyttere pr. gruppe – eksakt antall avgjøres senere.

4.1.1   UNG

 • Lovende unge skyttere
 • Unge skytteres første møte med toppidrett – opplæring og trening
 • Skyttere i alderen 16-23 år
 • Ingen vurderingskrav
 • Innfrir generelle uttakskriterier
 • Tilbys UNG-samlinger med faglig og praktisk innhold
 • Oppfølging av landslagstrener gjennom året for å sikre utvikling

4.1.2   UNG +

 • Unge skyttere på vei mot verdenstoppen
 • Skyttere i alderen 16-23 år
 • Innenfor oppgitte vurderingskrav
 • Innfrir generelle uttakskriterier
 • Ukentlig oppfølging av landslagstrener
 • Tilbys UNG-samlinger med faglig og praktisk innhold
 • Tilbys treningssamlinger/ evt. hospitering på ELITE
 • Tilbys internasjonale konkurranser

4.1.3   ELITE

 • Skyttere med reelle muligheter for finale i WC/OL/PL
 • Ingen aldersbegrensing
 • Innenfor oppgitte vurderingskrav
 • Innfrir generelle uttakskriterier
 • Arbeid/studier skal ikke overskride 2/3 belastning
 • Tilbys økonomisk støtte fra NSF
 • Prioriteres ved søknader om OLT-stipend
 • Daglig/ukentlig oppfølging av landslagstrener
 • Tilbys treningsdager/treningssamlinger
 • Tilbys internasjonale konkurranser

4.1.4   ELITE +

 • Skyttere helt i verdenstoppen
 • Ingen aldersbegrensing
 • Innenfor oppgitte vurderingskrav
 • Innfrir generelle uttakskriterier
 • Arbeid/studier skal ikke overskride 1/3 belastning
 • Tilbys utvidet økonomisk støtte fra NSF
 • Prioriteres ved søknader om OLT-stipend
 • Daglig/ukentlig oppfølging av landslagstrener
 • Tilbys treningsdager/treningssamlinger
 • Tilbys internasjonale konkurranser

4.1.5   Treningsgrupper

Treningsgrupper etableres i de grener der dette er nødvendig for å nå ønsket antall skyttere opp på ELITE-nivå. Dette er et ekstra tilbud for skyttere som ikke innfrir kravene til ELITE, men som har god mulighet til å utvikle seg til det, og som har gode muligheter for internasjonal representasjon kommende år. Dette er høyeste nivå for skyttere i øvelser som ikke er på OL- eller PL-programmet. 

Det opprettes ikke treningsgrupper i øvelser der vi mener ELITE ivaretar dette tilfredsstillende. Eksempel er sesongen 2020, der sju rifleskyttere i OL-grener var kvalifisert for ELITE.

 • Skyttere vi kan utvikle til å kjempe om medaljer i WC/OL/PL/VM/EM
 • Alle grener og øvelser – ingen aldersbegrensing
 • Innfrir generelle uttakskriterier
 • Ukentlig oppfølging av landslagstrener
 • Tilbys treningsdager/treningssamlinger
 • Tilbys internasjonale konkurranser
Følgende blir lagt til grunn i vurderingen, her i prioritert rekkefølge:
 1. Prestasjoner og resultater i oppsatte vurderingsstevner høsten 2020
 2. Prestasjoner og resultater i internasjonale konkurranser i 2019 og 2020
 3. Utøverens satsing, ambisjonsnivå, gjennomføringsevne og forventet utvikling
 4. Andre resultater og forhold
 5. Generelle uttakskriterier
Vurderingskrav 2021
Nytt av året blir en grundig vurdering av den enkelte utøver for å finne den enkeltes nivå basert på vurderingskrav som er satt for den enkelte OL- og PL-øvelse. Vi har regnet oss fram til ønsket vurderingskrav for skyttere i de ulike grener og øvelser som skytes i OL og PL. Dette for å gi alle utøvere et best mulig bilde av hva som kreves for å nå landslag og kjempe med de beste internasjonalt.

Vurderingskravene er satt ved å analysere internasjonale resultater fra World Cup og internasjonale mesterskap de siste fem årene, med hovedvekt på hvilket nivå hver enkelt øvelse har pr. dags dato.

 • Utøvere som vurderes som ELITE+ har det høyeste internasjonale nivå inne allerede.
 • Utøvere som vurderes som ELITE, er nær det høyeste internasjonale nivå.
 • Utøvere som vurderes som UNG+, er utøvere i utvikling med tilstrekkelig satsing vurdert til å kunne nå høyeste internasjonale nivå.

Ut i fra de oppgitte kriterier for vurdering ovenfor, vil sportssjef og landslagstrenere avgjøre hvilke skyttere som får tilbud på Skytterlandslaget. Utøvere som faller utenfor dette kan likevel bli gitt mulighet i eventuelle treningsgrupper i den enkelte gren. Skyttere i kategorien UNG har ingen direkte vurderingskrav – kun skjønnsmessig vurdering som tidligere år.

Eksempel: Etablert kvinnelig pistolskytter leverer 572, 574 og 568 i sine vurderingsstevner på 10 meter luftpistol. 568 under litt dårlige lysforhold på banen. Skytter har også 573 i en internasjonal konkurranse. Treningsarbeid og ambisjonsnivå er solid og utøver innfrir våre generelle uttakskriterier.  Summen av dette kan gi plass på ELITE.

Skytterlandslaget 2021 planlegges presentert innen 15.oktober 2020. Denne datoen kan blir endret på grunn av Corona-situasjonen.

Fokusområder
– Ved grundig gjennomgang av våre egne og alle internasjonale resultater de siste årene, ser vi at norske skyttere er nærmere verdens beste nå enn tidligere. Likevel ser vi at vi må forbedre oss på alt for å kunne klatre enda høyere. Seks hovedpunkt er satt opp i en masterplan vi har laget denne våren, sier sportssjef Tor Idar Aune.

Konklusjonene under blir viktige holdepunkter for å hente inn forspranget til eksempelvis Kina og India på pistol og rifle, og de store nasjonene USA og Italia på lerdue.

 • Vi trenger mest av alt motiverte utøvere. Ledere, trenere og utøvere på Skytterlandslaget er felles ansvarlig for å sikre dette. Viktigheten av dette er større nå i den usikre situasjon vi er i uten planlagte internasjonale konkurranser – og derigjennom de opplevelser og utfordringer som gjerne er grunnlaget for utøvernes dedikasjon og motivasjon.
 • Våre utøvere må øke kvaliteten i sitt treningsarbeid.
 • Det store flertall av våre topputøvere må øke sin treningsmengde, for å kunne konkurrere med verdens beste.
 • Våre beste utøvere bør trene mest mulig sammen for å utvikle seg best mulig.
 • Vi trenger styrket økonomi for å kunne fortsette vårt opplegg for 2020 inn i 2021. Dette arbeidet blir tatt på alvor av både NSF og Olympiatoppen.
 • Skytterlandslaget har hatt framgang de siste årene på flere nivå. Fortsatt er det langt opp til de beste i verden. Skytterlandslaget må fortsette sin systematisering av all aktivitet, øke profesjonaliteten i alle ledd.

– Toppidrett er både uendelig vakkert og beinhardt. Vår visjon med Skytterlandslaget er å bli best på alle de elementer som samlet sett utgjør vår idrett. Ved å konkretisere dette i disse seks punktene, har vi staket ut kursen for de neste årene, sier sportssjefen i NSF.

Uttakskriterier for de enkelte konkurranser i 2021 blir avgjort senere. Her kan både skyttere inne på og utenfor landslaget kjempe om plass på laget til EM, WC, VM, OL og PL. For rifle- og pistolskyttere vil NM Luft i midten av november bli første vurderingsstevne for disse konkurransene. Endelige kriterier presenteres senere.