SkytterAdmin 2.0 kommer til nyttår

SkytterAdmin har siden 2017 vært Norges Skytterforbunds digitale løsning for registrering av arrangement, påmelding, klasseføring, terminlister og resultatlister. Til nyttår kommer løsningen til å bli helt ny, som betyr nye muligheter og en enklere digital skytterhverdag for deg som medlem.

SkytterAdmin har siden lanseringen i 2017 vært et av de største digitale tiltakene Norges Skytterforbund har gjennomført. Løsningen er et samarbeid mellom Norges Skytterforbund og Norges Idrettsforbund, og er en modifisert utgave av NIFs SportsAdmin som er laget for hele idrettsnorge.

Samarbeidet ble innført fordi det ble ansett som en billigere løsning å bygge SkytterAdmin sammen med NIF enn det var å lage en egen løsning kun for skyttere. Men i fjor høst ble det kjent at NIF vil flytte sine systemer vekk fra servere på Idrettens Hus og ut i skyen.

Disse endringene fra NIF gjorde at Norges Skytterforbund igjen måtte ta valget mellom å følge utviklingen til NIFs digitale fellesløsninger eller å lage en skreddersydd løsning kun for oss skyttere.

Til slutt ble valget å satse på det sistnevnte og arbeidet med prosjektet som per i dag heter “SkytterAdmin 2.0” ble satt i gang i vinter. Prosjektet ledes av Kenneth Eikenes og Dag Olav Rønning – begge to varogså meget sentrale iarbeidet med den første utgaven av SkytterAdmin – forklarer hvorfor:

– Vi innså i løpet av høsten 2019 at vi ville ha bedre nytte av å “flytte hjemmefra”, spesielt siden enkelte av våre ønsker er særlig spesielle for vår idrett, og at vi uansett hadde måttet bruke ressurser på å få til en ny løsning sammen med NIF IT. Vi har i tillegg hatt enkelte utfordringer som vi har slitt med å få løst i samarbeid med NIF IT, noe vi ønsker et sterkere fokus på fra ny leverandør.

Godt samarbeid med IT-firma
Det er IT-firmaet Rubic som har fått jobben med å skreddersy SkytterAdmin 2.0. Rubic har lang erfaring med å lage medlemsdatabaser for foreninger og arrangement, og har blant annet laget IT-løsninger for World Cup Kvitfjell og World Cup Lillehammer, men Norges Skytterforbund er deres største oppdrag til nå.

Skjermskudd fra SkytterAdmin 2.0 under utvikling. Bildet viser skjermen som dukker opp når man er innlogget som administrator og skal opprette et stevne.

– Dette er en stor milepæl for Rubic. Dette er det første særforbundet innen idrett. Vi skal skreddersy et system etter forbundets omfattende behov, med over 35 000 medlemmer, 520 skytterklubber og over 2000 konkurranser med alt det innebærer av påmelding, ranking og historie, i tillegg til medlemsadministrasjon, uttaler en meget fornøyd Rune Solholm Bakken, som opprinnelig startet Rubic.

Administrasjonskonsulent Dag Olav Rønning er NSFs kontaktperson for prosjektet. Han ser positivt på utviklingen og er optimistisk for hva den skreddersydde løsningen kan tilby skytterne:

– Rubic er med og utvikler et system som skal få et helt forbund til å virke, i tillegg til å kunne håndtere alle konkurransene, påmelding, resultatservice, ranking, sammenligning mellom medlemmer, historiske oversikter og mye mer. Det vil også gi mange nye muligheter. Ønsket er å gi våre klubber et godt tilbud som forenkler hverdagen og vår idrett, og forbedre og utnytte potensialet bedre enn det vi kan med dagens system, forklarer han.

Anleggsutvalgets leder Kenneth Eikenes er også fornøyd med samarbeidet så langt.

– Vi er veldig fornøyd med både fremdrift og kontakten Rubic har med oss i prosjektet. De følger planene som er satt, og jeg har stor tro på at vi får et bra produkt og at det står klart i tide. Kommunikasjonen er optimal med begge parter. Med det nye systemet i gang tenker jeg at vi oppnår gode effekter, får mer korrekt informasjon og øker datakvaliteten. Alt dette gir en positiv effekt til både klubbene og forbundet – og mer tid til å holde på med idretten, sier Eikenes.

– Samtidig som vi får tilgang til en ny og forbedret utgave av SkytterAdmin, så gir dette samarbeidet med Rubic oss tilgang til en ny og forbedret hverdan for klubbens styr og stell. Rubic Medlem blir en erstatning for dagens KlubbAdmin, og klubbene skal migreres ut i løpet av høsten 2020.

Gamle SportsAdmin stenges ned allerede ved årsskiftet, og det haster derfor å få på plass den nye løsningen før den tid.

– Vi er imidlertid trygge på at vi vil rekke å fullføre prosjektet innen fristen og nylig ansatte vi to nye for å ha kapasitet til alt som skal gjøres, forteller daglig leder i Rubic, Anders Retterås.

Nye digitale muligheter for deg som skytter
At SkytterAdmin 2.0 levereren løsning skreddersydd fullt og helt for Norges Skytterforbund åpner for mange nye muligheter for deg som skytter.

– Vi har et ønske om å gi bedre støtte til klubb og utøver, siden forrige prosjekt fokuserte på de største jobbene som terminliste, resultatdatabase og klasseføring. Utøvere vil i ny løsning enklere kunne holde oversikt over egne resultater og kvalifikasjoner, og klubbene får en forbedret hverdag, forklarer Kenneth Eikenes.

Skjermskudd fra SkytterAdmin 2.0 under utvikling som viser terminlistene i løsningen.

Erfaringer som har blitt gjort med utvikling og drift av nåværende SkytterAdmin tas også med inn i utviklingen av SkytterAdmin 2.0:

– Selve prosessen med terminliste og resultatimport blir nok ikke så vedig forandret fra dagens løsning, den fungerer godt. Man må selvfølgelig gjøre dette et annet sted, men mye er gjenkjennbart. Vi kommer til å forbedre påmeldings- og betalingsløsningen ganske betraktelig, slik at den også fungerer godt på arrangementer med skiveoppsett og forskjellige skytetider. Dette er et område vi dessverre ikke klarte å levere en fullgod løsning ved forrige korsvei., fortsetter Eikenes.

Og resultater som har blitt gjort i nåværende SkytterAdmin videreføres også til det nye systemet.

– Resultatene som allerede ligger i NIF-løsningen vil være tilgjengelig en periode utover 2021, så det er ingen fare for at disse blir utilgjengelig for oss. Vi ønsker imidlertid å få importert dem over i ny løsning slik at alt er tilgjengelig der.

Eikenes gleder seg til å se løsningen bli tatt i bruk ved nyttårsskiftet.

– Vi kommer til å jobbe hardt sammen med testere, kravstillere og Rubic AS for å komme frem til et strålende system for Norges Skytterforbund. Vi har stor tro på at prosjektet vil gi medlemmer, klubber, kretser og forbundet som helhet en enda bedre hverdag, avslutter Eikenes.