Mentorprogram for Unge ledere 2020/2021

NSF ser etter dyktige, ambisiøse og engasjerte personer mellom 19-29 år som har lederverv i særforbund eller idrettskrets, og som ønsker å utvikle seg i lederrollen innenfor idretten.

Les mer om programmet her.

Søknadsfristen til NSF er 1. august 2020.
Søknaden sendes til idrettskonsulenten i NSF per e-post til varja.rohmer @ skyting.no.
Søknaden skal inneholde CV (oversikt over verv og ev. andre relevante erfaringer) og motivasjonen for deltakelse i programmet.

Det er plass til kun to kandidater per særforbund – en kvinne og en mann. Søknaden må være forankret i forbundet, derfor vil NSF gjøre en vurdering av aktuelle kandidater og velge ut to personer som får gå videre i søknadsprosessen. NSF skal dekke egenandelen på kr 10 000 per deltaker.

Om det kommer flere enn to kandidater, skal ungdomsutvalget avgjøre hvilke kandidater NSF skal fremme. Om det kommer kandidater fra Ungdomsutvalget, skal Breddeidrettskomitéen ta avgjørelsen.