Ekstraordinært Forbundsting 2020 avholdt på Gardermoen 15. august

Det ble avholdt ekstraordinært forbundsting 15. august på Gardermoen. Forbundstinget tok stilling til tre forslag.

Forslagene forbundstinget tok stilling til var opprettelse av et eget selskap for større arrangement som EM i 2022 (Forslag 1), opprettelse av eget selskap for drift av Løvenskioldbanen i Bærum (Forslag 2) og en økning av forbundskontingenten på 50 kroner per medlem f.o.m. 21 år øremerket for å dekke kostnader relatert til utvikling og drift av SkytterAdmin 2.0 som skal lanseres til nyttår (Forslag 3).

Alle tre forslagene ble vedtatt av forbundstinget. Fullstendig protokoll legges ut til uka.